لیست محصولات سروش دیزل مبنا

کامیونتمینی بوس و ون H350وانتسواریهمه
کامیونت HD65 هیوندایی

کامیونت HD65 هیوندایی

حداکثر بار مجاز 6 تن

نمایش محصول
کامیونت HD78 هیوندایی

کامیونت HD78 هیوندایی

حداکثر بار مجاز 8 تن

نمایش محصول
خودروی مسافری

خودروی مسافری

13+1 نفر سرنشین
16+1 نفر سرنشین

نمایش محصول
ون باری

ون باری

قابلیت تجهیز با کاربری های مختلف

نمایش محصول
شاسی بار

شاسی بار

حداکثر بار مجاز 3.5 تن

نمایش محصول
آمبولانس

آمبولانس

کانورژن تیپ B ویژه عملیات اورژانس

نمایش محصول