شرکت سروش دیزل به منظور جلب رضایت مشتریان خدمات پس از فروش طرح ذیل را در کلیه شبکه نمایندگان اجرا می نماید:

تخفیف 50 % در کلیه اجرت ها

تخفیف روغن 10%

تخفیف فیلتر ها 10%

زمان اجرا: تا پایان آذر 98 

کلیه خودروهای تحت پوشش

از کلیه مشتریان محترم تقاضا می شود به منظور کمک به ارتقای شبکه خدمات پس از فروش و رفع موانع احتمالی نسبت به تکمیل فرم های نظر سنجی اقدام نمایند.