لیست قیمت اقساطی آبان ماه 96                                                                                                                                  
لیست قیمت نقدی کامیونت                                                                                                                                                
لیست قیمت نقدی  دو مرحله ای  خودروی H350                                                                                                   
لیست آپشن انواع تیپ های خودروی H350                                                                                                             
لیست قیمت H350 با ارائه گواهی اسقاط (نرخ تسهیلات 6%)                                                                           
لیست قیمت H350 بدون ارائه گواهی اسقاط (نرخ تسهیلات 10%)                                                              
شرایط لیزینگ عادی خودروی  H350