امداد جاده

جهت ارتباط با واحد امداد سروش دیزل مبنا با شماره تلفن ۰۹۱۹۰۲۹۰۴۸۵ تماس حاصل نمایید.