قطعات و لوازم یدکی

کد قطعه
عنوان قطعه
شرح کالا
نام خودرو
قیمت(ریال)
لامپ اتاق
H350
1,625,531
لامپ قسمت بار
H350
303,479
کنسول لامپ سقف
H350
9,263,091
دسته برف پاک کن
H350
3,320,147
دسته راهنما
H350
3,415,969
ETACS
H350
59,908,416
پایه برف پاک کن سمت راننده
H350
5,868,212
پایه برف پاک کن سمت شاگرد
H350
5,864,604
موتور برف پاک کن
H350
36,716,899
تیغه برف پاک کن سمت شاگرد
H350
1,370,572
تیغه برف پاک کن سمت راننده
H350
1,857,932
چراغ خطر عقب راست
H350
9,056,595
چراغ خطر عقب چپ
H350
9,011,510
مه شکن راست
H350
9,307,410
مه شکن چپ
H350
9,307,410
چراغ جلو راست
H350
39,171,303
چراغ جلو چپ
H350
39,171,303
شیشه جلو
H350
31,536,995
کلید شیشه بالابر راننده
H350
17,454,954
کلید شیشه بالابر شاگرد
H350
14,164,743
جا نقشه درب راست
H350
3,460,694
جا نقشه درب چپ
H350
2,679,829
رودری راست
H350
80,228,947
رودری چپ
H350
65,684,656
ضربه گیر سپر عقب
H350
586,031
گوشه سپر عقب راست
H350
1,816,008
گوشه سپر عقب چپ
H350
1,816,008
سپر عقب
H350
4,196,474
دیاق سپر جلو
H350
13,209,788
آرم جلو
H350
3,196,995
ابرویی زیر چراغ جلو
H350
12,336,950
پوسته سپر جلو
H350
8,955,605
جلو پنجره
H350
6,344,305
درب بغل
H350
133,054,660
مجموعه لولای پایینی درب جلو سمت راست
H350
1,238,334
مجموعه لولای پایینی درب جلو سمت چپ
H350
1,238,334
مجموعه لولای بالایی درب جلو سمت راست
H350
1,238,334
مجموعه لولای بالایی درب جلو سمت چپ
H350
1,238,334
درب جلو راست
H350
56,766,290
درب جلو چپ
H350
56,766,290
کاپوت جلو کامل
H350
51,826,920
بوش جلوبندی بازوی پایینی B
H350
2,372,021
بوش جلوبندی بازوی پایینی A
H350
2,452,603
کمک جلو راست
H350
15,132,097
کمک جلو چپ
H350
15,132,097
لنت جلو
H350
7,691,432
لنت عقب
H350
4,715,849
لنت و کفشک ترمز دستی
H350
5,442,613
دیسک و صفحه
H350
29,368,992
واشر ترموستات
H350
216,492
ترموستات
H350
1,123,277
واتر پمپ
H350
8,153,099
واشر واتر پمپ
H350
308,767
کلاچ فن
H350
13,635,387
پروانه خنک کن
H350
5,350,928
هرزگرد تسمه موتور
H350
1,943,110
فولی درایو تسمه
H350
1,943,110
هرزگرد تسمه موتور
H350
2,244,780
تسمه سفت کن
H350
4,793,007
تسمه موتور
H350
3,244,088
میل لنگ
H350
54,290,391
فلایویل
H350
101,775,662
ضامن میل لنگ
H350
1,262,898
یاتاقان
H350
629,959
شاتون
H350
7,054,865
ست رینگ پیستون
H350
11,160,017
پیستون کامل
H350
5,039,666
فیلتر روغن
H350
853,739
فیلتر هوا کامل
H350
6,294,999
فیلتر هوا
H350
1,200,000
خنک کن روغن کامل
H350
16,702,829
فیلتر سوخت کامل
H350
10,691,228
فیلتر سوخت
H350
1,514,802
درب باک
H350
1,076,129
باک سوخت
H350
49,917,524
پمپ سوخت
H350
15,207,721
سیت سوپاپ هوا
H350
343,595
سیت سوپاپ دود
H350
381,962
واشر سرسیلندر
H350
3,828,372
واشر سرسیلندر
H350
3,828,372
واشر سرسیلندر
H350
3,895,093
سرسیلندر کامل
H350
130,569,675
کنترل کننده الکترونیک موتور (ECU)
H350
45,033,427
درپوش روغن کارتل
H350
130,200
پدال گاز
H350
21,169,905
اینترکولر کامل
H350
27,199,752
منبع انبساط
H350
5,013,047
پوشش رادیاتور
H350
5,013,047
شلنگ بالای رادیاتور
H350
1,203,453
رادیاتور کامل
H350
31,169,617
دینام کامل
H350
37,526,762
استارت کامل
H350
22,458,451
شیشه جانبی راست نشکن رنگی
HD65 , HD78
4,891,800
شیشه جانبی چپ نشکن رنگی
HD65 , HD78
4,891,800
شیشه عقب نشکن رنگی
HD65 , HD78
3,446,813
شیشه جلو
HD65 , HD78
25,511,063
سوئیچ لامپ دنده عقب
HD65 , HD78
1,982,020
شانه ای ریل انتخاب دنده 2 و 3
HD65 , HD78
2,988,088
شانه ای - ریل انتخاب دنده
HD65 , HD78
1,721,458
شافت ماهک 2 و 3
HD65 , HD78
4,778,923
ماهک انتخاب دنده 1 , 2
HD65 , HD78
3,282,114
میل ماهک تعویض دنده 1 و عقب
HD65 , HD78
2,674,578
میل ماهک تعویض دنده 2 & 3
HD65 , HD78
2,276,012
مولد پالس ( سنسور کیلومتر - سرعت )
HD65 , HD78
7,387,859
شفت - دنده عقب
HD65 , HD78
2,586,052
هرزگرد دنده عقب
HD65 , HD78
9,424,485
کاسه نمد
HD65 , HD78
422,078
اهرم انتخاب دنده B
HD65 , HD78
1,126,512
شفت پیچشی
HD65 , HD78
5,428,860
اورینگ
HD65 , HD78
102,903
بلبرینگ
HD65 , HD78
4,475,999
حلقه سنکرونیزور دنده 1
HD65 , HD78
3,413,186
خار فنری
HD65 , HD78
129,301
حلقه سنکرونیزور دنده 4 & 5
HD65 , HD78
5,202,763
کشویی
HD65 , HD78
10,818,756
توپی کشویی دنده 2&3
HD65 , HD78
11,122,334
توپی کشویی دنده 1 & عقب
HD65 , HD78
6,183,413
کشویی دنده 2&3
HD65 , HD78
8,710,977
دنده برنجی - 2&3
HD65 , HD78
4,372,542
دنده عقب - شفت اصلی
HD65 , HD78
24,069,767
دنده 5 شفت اصلی
HD65 , HD78
24,069,767
دنده 2 شفت اصلی
HD65 , HD78
21,472,787
رولبرینگ سوزنی هرزگرد دنده عقب
HD65 , HD78
1,114,491
دنده 1 شفت اصلی
HD65 , HD78
24,800,955
حلقه فنری
HD65 , HD78
120,854
حلقه فنری
HD65 , HD78
230,262
بلبرینگ شفت ورودی
HD65 , HD78
6,602,189
کاسه نمد
HD65 , HD78
849,393
کاسه نمد
HD65 , HD78
795,293
تیغه برف پاک کن مسافر
HD65 , HD78
514,615
تیغه برف پاک کن راننده
HD65 , HD78
497,720
رادیاتور بخاری
HD65 , HD78
8,238,205
مجموعه انتن رادیو
HD65 , HD78
1,744,133
پمپ درب جلو چپ
HD65 , HD78
3,845,815
پمپ درب جلو راست
HD65 , HD78
3,845,815
ETACS
HD65 , HD78
9,655,362
رله
HD65 , HD78
726,211
مجموعه رله میکرو
HD65 , HD78
561,484
سنسور دمای آب
HD65 , HD78
1,663,198
کلید چراغ ترمز
HD65 , HD78
1,559,927
سوئیچ کلاچ
HD65 , HD78
1,293,910
سوییچ PTO
HD65 , HD78
1,201,706
اهرم ترمز اگزوز-برف پاک کن
HD65 , HD78
3,467,339
مجموعه چراغ ترکیبی عقب سمت راست
HD65 , HD78
4,019,310
مجموعه چراغ ترکیبی عقب سمت چپ
HD65 , HD78
3,950,463
چراغ راهنما جانبی راست
HD65 , HD78
1,335,516
چراغ راهنما جانبی چپ
HD65 , HD78
1,366,965
چراغ راهنما راست
HD65 , HD78
2,357,023
چراغ راهنما چپ
HD65 , HD78
2,259,640
چراغ مه شکن جلو
HD65 , HD78
6,091,962
مجموعه چراغ جلو راست
HD65 , HD78
3,960,000
مجموعه چراغ جلو چپ
HD65 , HD78
3,960,000
پایه آئینه بیرونی راست
HD65 , HD78
3,065,753
پایه آئینه بیرونی چپ
HD65 , HD78
2,949,330
مجموعه آئینه بیرونی راست
HD65 , HD78
8,596,732
مجموعه آئینه بیرونی چپ
HD65 , HD78
7,868,164
پوسته آئینه بیرونی
HD65 , HD78
3,563,742
سینی پله رکاب راست
HD65 , HD78
1,244,335
سینی پله رکاب چپ
HD65 , HD78
1,251,548
پله شماره 1
HD65 , HD78
2,715,896
شل گیر راست
HD65 , HD78
3,226,254
شل گیر چپ
HD65 , HD78
3,226,254
گلگیر راست
HD65 , HD78
1,612,225
گلگیر چپ
HD65 , HD78
1,612,225
سپر جلو
HD65 , HD78
3,453,385
ارم جلو
HD65 , HD78
1,041,492
ابرویی زیر چراغ جلو راست
HD65 , HD78
2,566,216
ابرویی زیر چراغ جلو چپ
HD65 , HD78
2,564,413
آینه داخل کابین
HD65 , HD78
1,010,725
لپی جلو راست
HD65 , HD78
950,000
لپی جلو چپ
HD65 , HD78
950,000
رو دری پایینی راست
HD65 , HD78
2,281,326
رو دری پایینی چپ
HD65 , HD78
2,281,326
رو دری راست
HD65 , HD78
4,587,159
رو دری چپ
HD65 , HD78
4,508,584
لولای درب پایین راست
HD65 , HD78
1,040,552
لولای درب پایین چپ
HD65 , HD78
1,033,339
لولای درب بالا راست
HD65 , HD78
997,271
لولای درب بالا چپ
HD65 , HD78
1,205,198
براکت آیینه
HD65 , HD78
362,557
براکت آیینه
HD65 , HD78
223,251
درب راست
HD65 , HD78
43,699,249
درب چپ
HD65 , HD78
43,699,249
مجموعه پنل داخلی چپ
HD65 , HD78
3,185,815
پنل جا پله راست
HD65 , HD78
1,861,783
کلاف بیرونی درب راست
HD65 , HD78
8,012,129
پنل جلو
HD65 , HD78
5,208,807
دیاق سقف جلو
HD65 , HD78
1,051,746
دیاق شیشه جلو
HD65 , HD78
1,659,968
ستون داخلی راست
HD65 , HD78
2,470,475
ستون داخلی چپ
HD65 , HD78
2,470,475
فریم راست پایین
HD65 , HD78
2,756,817
فریم چپ پایین
HD65 , HD78
3,076,575
رابط جلو
HD65 , HD78
5,031,086
پنل جلو راست
HD65 , HD78
310,189
پنل جلو چپ
HD65 , HD78
310,189
پنل جلوی سقف عقب
HD65 , HD78
5,718,725
کابل ترمز دستی
HD65 , HD78
1,016,893
کفشک و لنت ترمز دستی
HD65 , HD78
1,091,202
کلید ترمز دستی
HD65 , HD78
124,378
سوپاپ مگنتی سه راه
HD65 , HD78
777,704
ترمز اگزوز
HD65 , HD78
3,117,650
مجموعه سیلندر اصلی ترمز
HD65 , HD78
6,398,632
مجموعه بوستر ترمز
HD65 , HD78
7,297,980
بدنه مخزن اصلی
HD65 , HD78
613,005
سیلندر ترمز چرخ چپ
HD65 , HD78
3,209,225
کفشک و لنت ترمز
HD65 , HD78
5,686,282
کیت تعمیر سیلندر چرخ جلو
HD65 , HD78
242,138
سیلندر ترمز کامل چپ
HD65 , HD78
2,945,434
لنت ترمز
HD65 , HD78
4,753,339
سیلندر ترمز چرخ جلو چپ
HD65 , HD78
2,945,434
دنده
HD65 , HD78
973,839
درب مخزن روغن
HD65 , HD78
101,826
مجموعه پمپ جعبه فرمان
HD65 , HD78
5,722,071
سیبک میل رابط فرمان راست
HD65 , HD78
1,633,243
سیبک میل رابط فرمان چپ
HD65 , HD78
1,633,243
شیم کینگ پین
HD65 , HD78
20,574
گردگیر
HD65 , HD78
19,739
یاتاقان مخروطی
HD65 , HD78
476,362
بوش
HD65 , HD78
194,660
اتصال چهار شاخ
HD65 , HD78
5,227,975
غربیلک فرمان
HD65 , HD78
2,716,497
بوش لاستیکی
HD65 , HD78
29,608
کمک فنر جلو
HD65 , HD78
2,249,666
دنده هرزه گرد- دنده دیشلی
HD65 , HD78
1,346,972
دنده سر پلوس
HD65 , HD78
2,212,835
بلبرینگ سر پینیون-بیرونی
HD65 , HD78
1,570,443
بلبرینگ ته پینیون - داخلی
HD65 , HD78
2,963,886
مجموعه دنده کرانویل و پینیون - محرک
HD65 , HD78
18,010,204
مهره چرخ سمت راست
HD65 , HD78
109,659
مهره چرخ سمت چپ
HD65 , HD78
109,659
کاسه نمد بیرونی
HD65 , HD78
533,732
کاسه نمد داخلی
HD65 , HD78
548,767
پیچ چرخ عقب - راست
HD65 , HD78
153,764
کاسه ترمز - کاسه چرخ
HD65 , HD78
8,735,952
پیچ چرخ عقب - چپ
HD65 , HD78
134,628
توپی چرخ عقب
HD65 , HD78
7,264,926
بلبرینگ چرخ - توپی بیرونی
HD65 , HD78
1,838,981
بلبرینگ چرخ - توپی داخلی
HD65 , HD78
1,998,033
مهره توپی چرخ جلو راست
HD65 , HD78
109,659
مهره توپی چرخ جلو چپ
HD65 , HD78
109,659
پیچ توپی جلو راست
HD65 , HD78
149,664
پیچ توپی جلو چپ
HD65 , HD78
149,664
بلبرینگ خارجی توپی
HD65 , HD78
845,109
بلبرینگ داخلی توپی
HD65 , HD78
1,664,104
یاتاقان بندی مرکزی
HD65 , HD78
4,958,286
چهار شاخ
HD65 , HD78
3,184,191
فلانچ میل گاردان
HD65 , HD78
2,469,791
فلانچ میل گاردان
HD65 , HD78
1,097,533
شلنگ
HD65 , HD78
148,296
شلنگ
HD65 , HD78
213,903
میل رابط تعویض دنده
HD65 , HD78
2,754,084
کابل تعویض دنده
HD65 , HD78
2,714,446
شیفت دنده فورک
HD65 , HD78
1,154,938
شیفت دنده 4 به 5
HD65 , HD78
1,194,863
یاتاقان
HD65 , HD78
2,403,178
شفت زیر گیربکس-همیشه گرد
HD65 , HD78
20,501,180
فنر شیفت
HD65 , HD78
57,765
شیفت
HD65 , HD78
92,942
کشویی سینکرونایزر دنده 1 و عقب
HD65 , HD78
2,453,030
توپی سینکرونایزر دنده 4 و 5
HD65 , HD78
2,045,511
یاتاقان
HD65 , HD78
721,665
رینگ
HD65 , HD78
41,004
یاتاقان
HD65 , HD78
815,831
واشر قفل کن دنده 2
HD65 , HD78
443,920
رینگ
HD65 , HD78
74,490
رینگ
HD65 , HD78
69,023
رینگ
HD65 , HD78
58,772
شفت اصلی
HD65 , HD78
12,453,480
یاتاقان
HD65 , HD78
2,715,741
اتصال سه راه
HD65 , HD78
82,244
پمپ کلاچ پایین
HD65 , HD78
3,365,039
مجموعه پیستون
HD65 , HD78
360,833
مجموعه سیلندر اصلی کلاچ
HD65 , HD78
2,375,482
مجموعه بوستر کلاچ
HD65 , HD78
5,829,363
انگشتی کلاچ
HD65 , HD78
1,584,111
بلبرینگ کلاچ
HD65 , HD78
3,583,797
فنر برگشت
HD65 , HD78
54,830
دیسک کلاچ
HD65 , HD78
4,617,236
صفحه کلاچ
HD65 , HD78
6,699,146
ECU
HD65 , HD78
38,606,376
اورینگ
HD65 , HD78
47,155
پمپ وکیوم
HD65 , HD78
11,046,548
دینام
HD65 , HD78
11,276,708
گرمکن
HD65 , HD78
541,933
مجموعه استارت
HD65 , HD78
20,322,958
پیچ نازل
HD65 , HD78
82,244
پل انژکتور
HD65 , HD78
735,117
واشر نازل
HD65 , HD78
54,830
پدال گاز الکترونیکی
HD65 , HD78
13,664,492
فیلتر سوخت
HD65 , HD78
1,798,409
لوله اگزوز(جلو)
HD65 , HD78
1,959,979
مجموعه لوله جلو اگزوز
HD65 , HD78
1,103,000
مجموعه انباره خفه کن
HD65 , HD78
2,960,795
واشر لوله اگزوز
HD65 , HD78
154,447
واشر منیفولد اگزوز
HD65 , HD78
113,156
منیفولد اگزوز
HD65 , HD78
3,660,266
واشر منیفولد جلو
HD65 , HD78
590,310
ورودی شلنگ توربو شارژر
HD65 , HD78
1,599,066
فیلتر هوا
HD65 , HD78
1,581,026
شیلگ اینتر کولر
HD65 , HD78
1,928,837
شیلنگ خروجی توربو شارژر
HD65 , HD78
1,702,254
شیلنگ اینتر کولر
HD65 , HD78
3,310,701
لوله ورودی اینتر کولر
HD65 , HD78
1,387,866
لوله برگشت روغن
HD65 , HD78
1,110,542
لوله تغزیه روغن
HD65 , HD78
242,425
لوله روغن توربوشارژ
HD65 , HD78
297,890
درپوش فیلر روغن
HD65 , HD78
88,494
درپوش سوپاپ فشار شکن
HD65 , HD78
123,694
واشر خنک کن روغن
HD65 , HD78
385,435
لوله برگشت
HD65 , HD78
220,737
فیلتر روغن
HD65 , HD78
422,188
اویل پمپ
HD65 , HD78
7,593,890
ترموستات
HD65 , HD78
1,292,984
شیلنگ رادیاتور به مخزن
HD65 , HD78
318,462
لوله برگشتی اب
HD65 , HD78
334,181
واشر پوسته ترموستات
HD65 , HD78
48,521
واشر ترموستات
HD65 , HD78
78,590
درپوش ترموستات
HD65 , HD78
621,890
شیلنگ خروجی رادیاتور
HD65 , HD78
655,197
شیلنگ ورودی رادیاتور
HD65 , HD78
413,058
بادگیر رادیاتور
HD65 , HD78
1,625,330
مخزن انبساط
HD65 , HD78
634,622
مجموعه درب رادیاتور
HD65 , HD78
202,573
پولی سر میل لنگ
HD65 , HD78
3,336,336
پروانه خنک کن
HD65 , HD78
1,536,704
صفحه فن خنک کن
HD65 , HD78
328,977
فن کلاچ
HD65 , HD78
4,786,502
تسمه v - واتر پمپ-دینام
HD65 , HD78
434,423
پولی فن خنک کن
HD65 , HD78
884,997
واتر پمپ
HD65 , HD78
4,528,610
فنر محور اسبک
HD65 , HD78
71,278
مجموعه کامل اسبک
HD65 , HD78
4,835,023
مهره تنظیم اسبک
HD65 , HD78
93,210
محور اسبک کامل
HD65 , HD78
1,173,390
براکت نگهدارنده محور اسبک 3
HD65 , HD78
335,547
براکت نگهدارنده محور اسبک 2 و 4
HD65 , HD78
379,968
براکت نگهدارنده محور اسبک عقب
HD65 , HD78
335,547
براکت نگهدارنده محور اسبک جلو
HD65 , HD78
405,254
بوش اسبک
HD65 , HD78
175,455
اسبک کامل
HD65 , HD78
469,492
صفحه فاصله انداز
HD65 , HD78
283,609
شفت چرخدنده هرزگرد
HD65 , HD78
859,028
بوش چرخدنده هرزگرد
HD65 , HD78
328,977
چرخدنده هرزگرد
HD65 , HD78
2,305,776
چرخدنده هرزگرد میل بادامک
HD65 , HD78
1,880,021
صفحه فاصله انداز
HD65 , HD78
581,606
بوش شاتون
HD65 , HD78
359,466
پیستون
HD65 , HD78
2,168,954
واشر تخت
HD65 , HD78
48,521
فلایویل
HD65 , HD78
7,920,553
مجموعه میل لنگ
HD65 , HD78
31,078,775
یاتاقان متحرک
HD65 , HD78
1,139,472
مجموعه رینگ پیستون
HD65 , HD78
6,434,851
واشر قالپاق سوپاپ
HD65 , HD78
189,300
واشر سر سیلندر
HD65 , HD78
1,576,593
واشر سر سیلندر
HD65 , HD78
1,833,550
واشر سر سیلندر
HD65 , HD78
2,106,440
فنر داخلی سوپاپ
HD65 , HD78
98,693
کلاهک سوپاپ
HD65 , HD78
54,830
استیم سوپاپ
HD65 , HD78
44,421
قفل نگهدارنده فنر سوپاپ
HD65 , HD78
54,830
نگهدارنده فنر سوپاپ
HD65 , HD78
76,761
فنر سوپاپ
HD65 , HD78
219,318
سوپاپ دود
HD65 , HD78
412,268
سوپاپ هوا
HD65 , HD78
247,677
سیت سوپاپ هوا
HD65 , HD78
349,754
محافظ جانبی موتور سمت راست
HD65 , HD78
896,543
محافظ جانبی موتور سمت چپ
HD65 , HD78
896,543
لاستیک لرزه گیر عقب
HD65 , HD78
394,068
لاستیک لرزه گیر جلو راست
HD65 , HD78
938,482
لاستیک لرزه گیر جلو چپ
HD65 , HD78
938,482
واشر درپوش روغن
HD65 , HD78
24,976
پیچ تخلیه
HD65 , HD78
164,489
کارتل - روغن موتور
HD65 , HD78
3,791,478
صفحه عقب بلوک سیلندر
HD65 , HD78
4,468,040
لوله آب - ورودی
HD65 , HD78
219,318
کاسه نمد عقب
HD65 , HD78
109,659
کاسه نمد سینی جلو
HD65 , HD78
295,226
بغل یاتاقانی
HD65 , HD78
219,318
بوش میل سوپاپ شماره 5
HD65 , HD78
221,420
بوش میل سوپاپ شماره 4
HD65 , HD78
445,502
بوش میل سوپاپ شماره 3
HD65 , HD78
503,267
بوش میل سوپاپ شماره2
HD65 , HD78
415,433
بوش میل سوپاپ شماره 1
HD65 , HD78
465,285
روغن پاش پیستون
HD65 , HD78
674,187
پیچ سوراخدار روغن پاش
HD65 , HD78
147,698
بوش سیلندر
HD65 , HD78
1,458,366
بوش سیلندر
HD65 , HD78
1,530,806
کاسه نمد میل لنگ عقب
HD65 , HD78
109,659
کاسه نمد عقب
HD65 , HD78
406,620
واشر صفحه جلو بلوک سیلندر
HD65 , HD78
417,554
آب بند-کپی کناری میل لنگ
HD65 , HD78
109,659
بلوک سیلندر کامل
HD65 , HD78
69,810,436
یاتاقان میل لنگ(یاتاقان ثابت)
HD65 , HD78
1,311,976
یاتاقان میل لنگ(یاتاقان ثابت)
HD65 , HD78
1,311,976
یاتاقان میل لنگ(یاتاقان ثابت)
HD65 , HD78
1,311,976
کیت واشر تعمیر موتور
HD65 , HD78
5,373,719
لامپ
HD65 , HD78
276,092