قطعات و لوازم یدکی

کد قطعه
عنوان قطعه
شرح کالا
نام خودرو
قیمت(ریال)
لامپ اتاق
H350
1,625,531
لامپ قسمت بار
H350
303,479
کنسول لامپ سقف
H350
9,263,091
دسته برف پاک کن
H350
3,320,147
دسته راهنما
H350
3,415,969
ETACS
H350
59,908,416
پایه برف پاک کن سمت راننده
H350
5,868,212
پایه برف پاک کن سمت شاگرد
H350
5,864,604
موتور برف پاک کن
H350
36,716,899
تیغه برف پاک کن سمت شاگرد
H350
1,370,572
تیغه برف پاک کن سمت راننده
H350
1,857,932
چراغ خطر عقب راست
H350
9,056,595
چراغ خطر عقب چپ
H350
9,011,510
مه شکن راست
H350
9,307,410
مه شکن چپ
H350
9,307,410
چراغ جلو راست
H350
39,171,303
چراغ جلو چپ
H350
39,171,303
شیشه جلو
H350
31,536,995
کلید شیشه بالابر راننده
H350
17,454,954
کلید شیشه بالابر شاگرد
H350
14,164,743
جا نقشه درب راست
H350
3,460,694
جا نقشه درب چپ
H350
2,679,829
رودری راست
H350
80,228,947
رودری چپ
H350
65,684,656
ضربه گیر سپر عقب
H350
586,031
گوشه سپر عقب راست
H350
1,816,008
گوشه سپر عقب چپ
H350
1,816,008
سپر عقب
H350
4,196,474
دیاق سپر جلو
H350
13,209,788
آرم جلو
H350
3,196,995
ابرویی زیر چراغ جلو
H350
12,336,950
پوسته سپر جلو
H350
8,955,605
جلو پنجره
H350
6,344,305
درب بغل
H350
133,054,660
مجموعه لولای پایینی درب جلو سمت راست
H350
1,238,334
مجموعه لولای پایینی درب جلو سمت چپ
H350
1,238,334
مجموعه لولای بالایی درب جلو سمت راست
H350
1,238,334
مجموعه لولای بالایی درب جلو سمت چپ
H350
1,238,334
درب جلو راست
H350
56,766,290
درب جلو چپ
H350
56,766,290
کاپوت جلو کامل
H350
51,826,920
بوش جلوبندی بازوی پایینی B
H350
2,372,021
بوش جلوبندی بازوی پایینی A
H350
2,452,603
کمک جلو راست
H350
15,132,097
کمک جلو چپ
H350
15,132,097
لنت جلو
H350
7,691,432
لنت عقب
H350
4,715,849
لنت و کفشک ترمز دستی
H350
5,442,613
دیسک و صفحه
H350
29,368,992
واشر ترموستات
H350
216,492
ترموستات
H350
1,123,277
واتر پمپ
H350
8,153,099
واشر واتر پمپ
H350
308,767
کلاچ فن
H350
13,635,387
پروانه خنک کن
H350
5,350,928
هرزگرد تسمه موتور
H350
1,943,110
فولی درایو تسمه
H350
1,943,110
هرزگرد تسمه موتور
H350
2,244,780
تسمه سفت کن
H350
4,793,007
تسمه موتور
H350
3,244,088
میل لنگ
H350
54,290,391
فلایویل
H350
101,775,662
ضامن میل لنگ
H350
1,262,898
یاتاقان
H350
629,959
شاتون
H350
7,054,865
ست رینگ پیستون
H350
11,160,017
پیستون کامل
H350
5,039,666
فیلتر روغن
H350
853,739
فیلتر هوا کامل
H350
6,294,999
فیلتر هوا
H350
1,200,000
خنک کن روغن کامل
H350
16,702,829
فیلتر سوخت کامل
H350
10,691,228
فیلتر سوخت
H350
1,514,802
درب باک
H350
1,076,129
باک سوخت
H350
49,917,524
پمپ سوخت
H350
15,207,721
سیت سوپاپ هوا
H350
343,595
سیت سوپاپ دود
H350
381,962
واشر سرسیلندر
H350
3,828,372
واشر سرسیلندر
H350
3,828,372
واشر سرسیلندر
H350
3,895,093
سرسیلندر کامل
H350
130,569,675
کنترل کننده الکترونیک موتور (ECU)
H350
45,033,427
درپوش روغن کارتل
H350
130,200
پدال گاز
H350
21,169,905
اینترکولر کامل
H350
27,199,752
منبع انبساط
H350
5,013,047
پوشش رادیاتور
H350
5,013,047
شلنگ بالای رادیاتور
H350
1,203,453
رادیاتور کامل
H350
31,169,617
دینام کامل
H350
37,526,762
استارت کامل
H350
22,458,451
شیشه جانبی راست نشکن رنگی
HD65 , HD78
4,891,800
شیشه جانبی چپ نشکن رنگی
HD65 , HD78
4,891,800
شیشه عقب نشکن رنگی
HD65 , HD78
3,446,813
شیشه جلو
HD65 , HD78
25,511,063
سوئیچ لامپ دنده عقب
HD65 , HD78
1,982,020
شانه ای ریل انتخاب دنده 2 و 3
HD65 , HD78
2,988,088
شانه ای - ریل انتخاب دنده
HD65 , HD78
1,721,458
شافت ماهک 2 و 3
HD65 , HD78
4,778,923
ماهک انتخاب دنده 1 , 2
HD65 , HD78
3,282,114
میل ماهک تعویض دنده 1 و عقب
HD65 , HD78
2,674,578
میل ماهک تعویض دنده 2 & 3
HD65 , HD78
2,276,012
مولد پالس ( سنسور کیلومتر - سرعت )
HD65 , HD78
7,387,859
شفت - دنده عقب
HD65 , HD78
2,586,052
هرزگرد دنده عقب
HD65 , HD78
9,424,485
کاسه نمد
HD65 , HD78
422,078
اهرم انتخاب دنده B
HD65 , HD78
1,126,512
شفت پیچشی
HD65 , HD78
5,428,860
اورینگ
HD65 , HD78
102,903
بلبرینگ
HD65 , HD78
4,475,999
حلقه سنکرونیزور دنده 1
HD65 , HD78
3,413,186
خار فنری
HD65 , HD78
129,301
حلقه سنکرونیزور دنده 4 & 5
HD65 , HD78
5,202,763
کشویی
HD65 , HD78
10,818,756
توپی کشویی دنده 2&3
HD65 , HD78
11,122,334
توپی کشویی دنده 1 & عقب
HD65 , HD78
6,183,413
کشویی دنده 2&3
HD65 , HD78
8,710,977
دنده برنجی - 2&3
HD65 , HD78
4,372,542
دنده عقب - شفت اصلی
HD65 , HD78
24,069,767
دنده 5 شفت اصلی
HD65 , HD78
24,069,767
دنده 2 شفت اصلی
HD65 , HD78
21,472,787
رولبرینگ سوزنی هرزگرد دنده عقب
HD65 , HD78
1,114,491
دنده 1 شفت اصلی
HD65 , HD78
24,800,955
حلقه فنری
HD65 , HD78
120,854
حلقه فنری
HD65 , HD78
230,262
بلبرینگ شفت ورودی
HD65 , HD78
6,602,189
کاسه نمد
HD65 , HD78
849,393
کاسه نمد
HD65 , HD78
795,293
تیغه برف پاک کن مسافر
HD65 , HD78
514,615
تیغه برف پاک کن راننده
HD65 , HD78
497,720
رادیاتور بخاری
HD65 , HD78
8,238,205
مجموعه انتن رادیو
HD65 , HD78
1,744,133
پمپ درب جلو چپ
HD65 , HD78
3,845,815
پمپ درب جلو راست
HD65 , HD78
3,845,815
ETACS
HD65 , HD78
9,655,362
رله
HD65 , HD78
726,211
مجموعه رله میکرو
HD65 , HD78
561,484
سنسور دمای آب
HD65 , HD78
1,663,198
کلید چراغ ترمز
HD65 , HD78
1,559,927
سوئیچ کلاچ
HD65 , HD78
1,293,910
سوییچ PTO
HD65 , HD78
1,201,706
اهرم ترمز اگزوز-برف پاک کن
HD65 , HD78
3,467,339
مجموعه چراغ ترکیبی عقب سمت راست
HD65 , HD78
4,019,310
مجموعه چراغ ترکیبی عقب سمت چپ
HD65 , HD78
3,950,463
چراغ راهنما جانبی راست
HD65 , HD78
1,335,516
چراغ راهنما جانبی چپ
HD65 , HD78
1,366,965
چراغ راهنما راست
HD65 , HD78
2,357,023
چراغ راهنما چپ
HD65 , HD78
2,259,640
چراغ مه شکن جلو
HD65 , HD78
6,091,962
مجموعه چراغ جلو راست
HD65 , HD78
3,960,000
مجموعه چراغ جلو چپ
HD65 , HD78
3,960,000
پایه آئینه بیرونی راست
HD65 , HD78
3,065,753
پایه آئینه بیرونی چپ
HD65 , HD78
2,949,330
مجموعه آئینه بیرونی راست
HD65 , HD78
8,596,732
مجموعه آئینه بیرونی چپ
HD65 , HD78
7,868,164
پوسته آئینه بیرونی
HD65 , HD78
3,563,742
سینی پله رکاب راست
HD65 , HD78
1,244,335
سینی پله رکاب چپ
HD65 , HD78
1,251,548
پله شماره 1
HD65 , HD78
2,715,896
شل گیر راست
HD65 , HD78
3,226,254
شل گیر چپ
HD65 , HD78
3,226,254
گلگیر راست
HD65 , HD78
1,612,225
گلگیر چپ
HD65 , HD78
1,612,225
سپر جلو
HD65 , HD78
3,453,385
ارم جلو
HD65 , HD78
1,041,492
ابرویی زیر چراغ جلو راست
HD65 , HD78
2,566,216
ابرویی زیر چراغ جلو چپ
HD65 , HD78
2,564,413
آینه داخل کابین
HD65 , HD78
1,010,725
لپی جلو راست
HD65 , HD78
950,000
لپی جلو چپ
HD65 , HD78
950,000
رو دری پایینی راست
HD65 , HD78
2,281,326
رو دری پایینی چپ
HD65 , HD78
2,281,326
رو دری راست
HD65 , HD78
4,587,159
رو دری چپ
HD65 , HD78
4,508,584
لولای درب پایین راست
HD65 , HD78
1,040,552
لولای درب پایین چپ
HD65 , HD78
1,033,339
لولای درب بالا راست
HD65 , HD78
997,271
لولای درب بالا چپ
HD65 , HD78
1,205,198
براکت آیینه
HD65 , HD78
362,557
براکت آیینه
HD65 , HD78
223,251
درب راست
HD65 , HD78
43,699,249
درب چپ
HD65 , HD78
43,699,249
مجموعه پنل داخلی چپ
HD65 , HD78
3,185,815
پنل جا پله راست
HD65 , HD78
1,861,783
کلاف بیرونی درب راست
HD65 , HD78
21,249,273
پنل جلو
HD65 , HD78
11,480,920
دیاق سقف جلو
HD65 , HD78
2,318,192
دیاق شیشه جلو
HD65 , HD78
4,221,722
ستون داخلی راست
HD65 , HD78
5,445,264
ستون داخلی چپ
HD65 , HD78
5,445,264
فریم راست پایین
HD65 , HD78
6,076,401
فریم چپ پایین
HD65 , HD78
6,886,596
رام عرضی جلو
HD65 , HD78
11,089,199
پنل پوششی جلو راست
HD65 , HD78
683,699
پنل پوششی جلو چپ
HD65 , HD78
683,699
پنل جلوی سقف عقب
HD65 , HD78
12,604,849
کابل ترمز دستی
HD65 , HD78
2,241,370
کفشک و لنت ترمز دستی
HD65 , HD78
2,405,157
کلید ترمز دستی
HD65 , HD78
274,146
سوپاپ مگنتی سه راه
HD65 , HD78
2,425,551
مجموعه ریتاردر
HD65 , HD78
6,871,725
مجموعه سیلندر اصلی ترمز
HD65 , HD78
16,885,084
مجموعه بوستر ترمز
HD65 , HD78
16,085,740
مخزن نگهدارنده روغن ترمز
HD65 , HD78
1,534,968
سیلندر ترمز چرخ چپ
HD65 , HD78
7,073,570
کفشک و لنت ترمز
HD65 , HD78
13,025,843
کیت تعمیر سیلندر چرخ جلو
HD65 , HD78
533,706
سیلندر ترمز کامل چپ
HD65 , HD78
6,492,136
لنت ترمز
HD65 , HD78
10,477,006
سیلندر ترمز چرخ جلو چپ
HD65 , HD78
6,492,136
دنده
HD65 , HD78
2,146,474
درب مخزن روغن
HD65 , HD78
224,440
مجموعه پمپ جعبه فرمان
HD65 , HD78
17,446,751
سیبک میل رابط فرمان راست
HD65 , HD78
3,738,415
سیبک میل رابط فرمان چپ
HD65 , HD78
3,738,415
شیم کینگ پین
HD65 , HD78
45,348
گردگیر
HD65 , HD78
43,508
یاتاقان مخروطی
HD65 , HD78
1,049,966
بوش
HD65 , HD78
429,057
اتصال چهار شاخ
HD65 , HD78
16,621,791
غربیلک فرمان
HD65 , HD78
5,987,530
بوش لاستیکی
HD65 , HD78
65,260
کمک فنر جلو
HD65 , HD78
5,035,648
دنده هرزه گرد- دنده دیشلی
HD65 , HD78
2,968,909
دنده سر پلوس
HD65 , HD78
4,877,390
بلبرینگ سر پینیون-بیرونی
HD65 , HD78
3,461,469
بلبرینگ ته پینیون - داخلی
HD65 , HD78
7,538,145
مجموعه دنده کرانویل و پینیون - محرک
HD65 , HD78
55,019,298
مهره چرخ سمت راست
HD65 , HD78
223,592
مهره چرخ سمت چپ
HD65 , HD78
223,592
کاسه نمد بیرونی
HD65 , HD78
1,176,418
کاسه نمد داخلی
HD65 , HD78
1,209,557
پیچ چرخ عقب راست
HD65 , HD78
338,917
کاسه ترمز - کاسه چرخ
HD65 , HD78
23,603,022
پیچ چرخ عقب چپ
HD65 , HD78
296,739
توپی چرخ عقب
HD65 , HD78
15,958,145
بلبرینگ چرخ - توپی بیرونی
HD65 , HD78
4,053,365
بلبرینگ چرخ - توپی داخلی
HD65 , HD78
4,403,937
مهره توپی چرخ جلو راست
HD65 , HD78
216,406
مهره توپی چرخ جلو چپ
HD65 , HD78
212,944
پیچ توپی جلو راست
HD65 , HD78
329,879
پیچ توپی جلو چپ
HD65 , HD78
329,879
بلبرینگ خارجی توپی
HD65 , HD78
1,862,736
بلبرینگ داخلی توپی
HD65 , HD78
3,667,910
یاتاقان بندی مرکزی
HD65 , HD78
10,928,738
چهار شاخ
HD65 , HD78
7,018,389
فلانچ میل گاردان
HD65 , HD78
5,443,755
فلانچ میل گاردان
HD65 , HD78
2,419,111
شلنگ
HD65 , HD78
326,865
شلنگ
HD65 , HD78
471,471
کابل انتخاب دنده
HD65 , HD78
6,070,374
کابل تعویض دنده
HD65 , HD78
5,983,008
شیفت دنده فورک
HD65 , HD78
2,998,955
شیفت دنده 4 به 5
HD65 , HD78
2,674,578
بلبرینگ
HD65 , HD78
5,505,731
شفت زیر گیربکس-همیشه گرد
HD65 , HD78
43,279,413
فنر شیفت
HD65 , HD78
127,322
خار موشکی
HD65 , HD78
295,797
کشویی سینکرونایزر دنده 1 و عقب
HD65 , HD78
5,590,490
توپی سینکرونایزر دنده 4 و 5
HD65 , HD78
4,661,748
بلبرینگ سوزنی
HD65 , HD78
1,615,373
رینگ
HD65 , HD78
106,276
یاتاقان
HD65 , HD78
1,826,153
واشر قفل کن دنده 2
HD65 , HD78
993,669
رینگ
HD65 , HD78
240,889
رینگ
HD65 , HD78
152,136
رینگ
HD65 , HD78
179,240
شفت اصلی گیربکس
HD65 , HD78
27,875,834
بلبرینگ سوزنی شفت ورودی
HD65 , HD78
6,221,675
اتصال سه راه
HD65 , HD78
77,933
پمپ کلاچ پایین
HD65 , HD78
7,417,004
مجموعه پیستون
HD65 , HD78
935,218
مجموعه سیلندر اصلی کلاچ
HD65 , HD78
5,317,273
مجموعه بوستر کلاچ
HD65 , HD78
12,848,709
دو شاخه کلاچ
HD65 , HD78
5,251,454
بلبرینگ کلاچ
HD65 , HD78
8,209,004
فنر برگشت
HD65 , HD78
120,854
دیسک کلاچ
HD65 , HD78
10,997,036
صفحه کلاچ
HD65 , HD78
15,343,191
ECU
HD65 , HD78
105,723,764
اورینگ
HD65 , HD78
103,937
پمپ خلاء
HD65 , HD78
24,348,094
دینام
HD65 , HD78
24,855,399
گرمکن
HD65 , HD78
2,065,271
مجموعه استارت
HD65 , HD78
45,490,852
پیچ نازل
HD65 , HD78
181,277
نگهدارنده سوخت پاش
HD65 , HD78
1,620,298
واشر نازل
HD65 , HD78
120,854
پدال گاز الکترونیکی
HD65 , HD78
30,118,399
فیلتر سوخت
HD65 , HD78
3,603,580
لوله اگزوز(جلو)
HD65 , HD78
4,320,060
مجموعه لوله جلو اگزوز
HD65 , HD78
2,431,162
مجموعه انباره خفه کن
HD65 , HD78
6,525,996
واشر لوله اگزوز
HD65 , HD78
340,422
واشر منیفولد اگزوز
HD65 , HD78
249,412
منیفولد اگزوز
HD65 , HD78
3,660,266
واشر منیفولد جلو
HD65 , HD78
590,310
شلنگ ورودی توربو شارژر
HD65 , HD78
3,864,998
فیلتر هوا
HD65 , HD78
3,527,996
شلنگ اینتر کولر
HD65 , HD78
4,662,068
شلنگ خروجی توربو شارژر
HD65 , HD78
4,026,036
شلنگ اینتر کولر
HD65 , HD78
7,832,440
لوله ورودی اینتر کولر
HD65 , HD78
3,354,521
لوله برگشت روغن
HD65 , HD78
3,041,224
لوله تغذیه روغن
HD65 , HD78
585,949
لوله روغن توربوشارژ
HD65 , HD78
816,545
درپوش فیلر روغن
HD65 , HD78
276,314
درپوش سوپاپ فشار شکن
HD65 , HD78
272,639
واشر خنک کن روغن
HD65 , HD78
849,552
لوله برگشت
HD65 , HD78
486,535
فیلتر روغن
HD65 , HD78
845,587
اویل پمپ
HD65 , HD78
16,737,967
ترموستات
HD65 , HD78
2,849,912
شیلنگ رادیاتور به مخزن
HD65 , HD78
701,934
لوله برگشتی اب
HD65 , HD78
736,581
واشر پوسته ترموستات
HD65 , HD78
106,947
واشر ترموستات
HD65 , HD78
173,223
درپوش ترموستات
HD65 , HD78
1,370,731
شلنگ خروجی رادیاتور
HD65 , HD78
1,444,144
شلنگ بالایی رادیاتور
HD65 , HD78
910,437
بادگیر رادیاتور
HD65 , HD78
3,582,449
مخزن انبساط
HD65 , HD78
1,423,172
مجموعه درب رادیاتور
HD65 , HD78
446,498
پولی سر میل لنگ
HD65 , HD78
7,353,739
پروانه خنک کن
HD65 , HD78
4,376,813
صفحه فن خنک کن
HD65 , HD78
725,111
کلاچ فن
HD65 , HD78
15,218,757
تسمه v - واتر پمپ-دینام
HD65 , HD78
990,058
پولی فن خنک کن
HD65 , HD78
1,950,655
واتر پمپ
HD65 , HD78
9,981,672
فنر محور اسبک
HD65 , HD78
157,107
مجموعه کامل اسبک
HD65 , HD78
10,657,048
مهره تنظیم اسبک
HD65 , HD78
205,448
محور اسبک کامل
HD65 , HD78
2,586,312
براکت نگهدارنده محور اسبک 3
HD65 , HD78
739,591
براکت نگهدارنده محور اسبک 2 و 4
HD65 , HD78
837,502
براکت نگهدارنده محور اسبک عقب
HD65 , HD78
739,591
براکت نگهدارنده محور اسبک جلو
HD65 , HD78
893,235
بوش اسبک
HD65 , HD78
386,727
اسبک کامل
HD65 , HD78
1,034,824
صفحه فاصله انداز
HD65 , HD78
625,114
شفت چرخدنده هرزگرد
HD65 , HD78
1,893,415
بوش چرخدنده هرزگرد
HD65 , HD78
725,111
چرخدنده هرزگرد
HD65 , HD78
5,082,246
چرخدنده هرزگرد میل بادامک
HD65 , HD78
4,143,821
صفحه فاصله انداز
HD65 , HD78
1,281,938
بوش شاتون
HD65 , HD78
792,313
پیستون
HD65 , HD78
4,943,076
واشر تخت
HD65 , HD78
106,947
فلایویل
HD65 , HD78
20,899,417
مجموعه میل لنگ
HD65 , HD78
68,501,848
یاتاقان متحرک
HD65 , HD78
2,843,336
مجموعه رینگ پیستون
HD65 , HD78
14,403,755
واشر قالپاق سوپاپ
HD65 , HD78
577,425
واشر سر سیلندر-تعمیر دوم
HD65 , HD78
4,807,154
واشر سر سیلندر-استاندارد
HD65 , HD78
4,578,665
واشر سر سیلندر-تعمیر اول
HD65 , HD78
4,642,880
فنر داخلی سوپاپ
HD65 , HD78
217,532
کلاهک سوپاپ
HD65 , HD78
120,854
لاستیک ساق سوپاپ
HD65 , HD78
97,910
قفل نگهدارنده فنر سوپاپ
HD65 , HD78
120,854
نگهدارنده فنر سوپاپ
HD65 , HD78
169,191
فنر سوپاپ
HD65 , HD78
249,747
سوپاپ دود
HD65 , HD78
908,696
سوپاپ هوا
HD65 , HD78
545,914
سیت سوپاپ هوا
HD65 , HD78
770,905
محافظ جانبی موتور راست
HD65 , HD78
1,976,103
محافظ جانبی موتور چپ
HD65 , HD78
1,976,103
لاستیک لرزه گیر عقب
HD65 , HD78
868,580
لاستیک لرزه گیر جلو راست
HD65 , HD78
2,100,696
لاستیک لرزه گیر جلو چپ
HD65 , HD78
2,100,696
واشر درپوش روغن
HD65 , HD78
55,052
پیچ تخلیه
HD65 , HD78
362,557
کارتل روغن موتور
HD65 , HD78
8,356,933
صفحه عقب بلوک سیلندر
HD65 , HD78
9,848,168
لوله ورودی آب
HD65 , HD78
358,455
کاسه نمد عقب
HD65 , HD78
217,863
کاسه نمد سر میل لنگ
HD65 , HD78
963,007
بغل یاتاقانی (اورسایز)
HD65 , HD78
483,407
بوش میل سوپاپ شماره 5
HD65 , HD78
677,871
بوش میل سوپاپ شماره 4
HD65 , HD78
981,947
بوش میل سوپاپ شماره 3
HD65 , HD78
1,109,269
بوش میل سوپاپ شماره2
HD65 , HD78
915,669
بوش میل سوپاپ شماره 1
HD65 , HD78
1,025,553
روغن پاش پیستون
HD65 , HD78
1,486,001
پیچ سوراخدار روغن پاش
HD65 , HD78
356,990
بوش سیلندر
HD65 , HD78
3,214,437
بوش سیلندر
HD65 , HD78
3,374,105
کاسه نمد ته میل لنگ
HD65 , HD78
169,518
کاسه نمد عقب
HD65 , HD78
896,246
واشر صفحه جلو بلوک سیلندر
HD65 , HD78
920,345
آب بند-کپی کناری میل لنگ
HD65 , HD78
241,704
بلوک سیلندر کامل
HD65 , HD78
267,388,950
یاتاقان ثابت-تعمیر دوم
HD65 , HD78
2,891,775
یاتاقان ثابت-تعمیر اول
HD65 , HD78
2,891,775
یاتاقان ثابت-استاندارد
HD65 , HD78
3,218,038
کیت واشر تعمیر موتور
HD65 , HD78
12,050,833
لامپ
HD65 , HD78
732,174