قطعات و لوازم یدکی

کد قطعه
عنوان قطعه
شرح کالا
نام خودرو
قیمت(ریال)
لامپ اتاق
H350
1,788,084
لامپ قسمت بار
H350
333,827
کنسول لامپ سقف
H350
10,189,400
دسته برف پاک کن
H350
3,652,162
دسته راهنما
H350
3,757,566
ETACS
H350
65,899,258
پایه برف پاک کن سمت راننده
H350
6,455,033
پایه برف پاک کن سمت شاگرد
H350
6,451,064
موتور برف پاک کن
H350
40,388,589
تیغه برف پاک کن سمت شاگرد
H350
1,507,629
تیغه برف پاک کن سمت راننده
H350
2,043,725
چراغ خطر عقب راست
H350
10,495,980
چراغ خطر عقب چپ
H350
10,495,980
مه شکن راست
H350
10,238,151
مه شکن چپ
H350
10,238,151
چراغ جلو راست
H350
43,088,433
چراغ جلو چپ
H350
43,088,433
شیشه جلو
H350
34,690,695
کلید شیشه بالابر راننده
H350
19,200,449
کلید شیشه بالابر شاگرد
H350
15,581,217
جا نقشه درب راست
H350
3,806,763
جا نقشه درب چپ
H350
2,947,812
رودری راست
H350
88,251,842
رودری چپ
H350
72,253,122
ضربه گیر سپر عقب
H350
644,634
گوشه سپر عقب راست
H350
2,104,630
گوشه سپر عقب چپ
H350
2,104,630
سپر عقب
H350
4,616,121
دیاق سپر جلو
H350
14,530,767
آرم جلو
H350
3,516,695
ابرویی زیر چراغ جلو
H350
13,570,645
پوسته سپر جلو
H350
9,851,166
جلو پنجره
H350
19,250,000
درب بغل
H350
146,360,126
مجموعه لولای پایینی درب جلو سمت راست
H350
1,362,167
مجموعه لولای پایینی درب جلو سمت چپ
H350
1,362,167
مجموعه لولای بالایی درب جلو سمت راست
H350
1,362,167
مجموعه لولای بالایی درب جلو سمت چپ
H350
1,362,167
درب جلو راست
H350
62,442,919
درب جلو چپ
H350
62,442,919
کاپوت جلو کامل
H350
57,009,612
بوش جلوبندی بازوی پایینی B
H350
2,609,223
بوش جلوبندی بازوی پایینی A
H350
2,697,863
کمک جلو راست
H350
16,645,307
کمک جلو چپ
H350
16,645,307
لنت جلو
H350
8,959,830
لنت عقب
H350
5,492,520
لنت و کفشک ترمز دستی
H350
5,986,874
دیسک و صفحه
H350
32,305,891
واشر ترموستات
H350
238,141
ترموستات
H350
1,329,240
واتر پمپ
H350
8,968,409
واشر واتر پمپ
H350
339,644
کلاچ فن
H350
14,998,926
پروانه خنک کن
H350
6,347,330
هرزگرد تسمه موتور
H350
2,137,421
فولی درایو تسمه
H350
2,137,421
هرزگرد تسمه موتور
H350
2,820,414
تسمه سفت کن
H350
5,272,308
تسمه موتور
H350
4,148,633
میل لنگ
H350
64,380,360
فلایویل
H350
111,953,228
ضامن میل لنگ
H350
1,389,188
یاتاقان
H350
692,955
شاتون
H350
7,760,352
ست رینگ پیستون
H350
12,276,019
پیستون کامل
H350
5,543,633
فیلتر روغن
H350
1,075,419
فیلتر هوا کامل
H350
6,924,499
فیلتر هوا
H350
1,320,000
خنک کن روغن کامل
H350
18,373,112
فیلتر سوخت کامل
H350
11,760,351
فیلتر سوخت
H350
1,970,870
درب باک
H350
1,183,742
باک سوخت
H350
54,909,276
پمپ سوخت
H350
16,728,493
سیت سوپاپ هوا
H350
377,955
سیت سوپاپ دود
H350
420,158
واشر سرسیلندر
H350
7,480,000
واشر سرسیلندر
H350
7,480,000
واشر سرسیلندر
H350
7,480,000
سرسیلندر کامل
H350
153,480,300
کنترل کننده الکترونیک موتور (ECU)
H350
75,371,670
درپوش روغن کارتل
H350
153,045
پدال گاز
H350
23,286,896
اینترکولر کامل
H350
32,756,570
منبع انبساط
H350
5,514,352
پوشش رادیاتور
H350
5,514,352
شلنگ بالای رادیاتور
H350
1,323,798
رادیاتور کامل
H350
34,286,579
دینام کامل
H350
41,279,438
استارت کامل
H350
26,582,710
شیشه جانبی راست نشکن رنگی
HD65 , HD78
5,750,147
شیشه جانبی چپ نشکن رنگی
HD65 , HD78
5,750,147
شیشه عقب نشکن رنگی
HD65 , HD78
4,051,613
شیشه جلو
HD65 , HD78
29,987,403
سوئیچ لامپ دنده عقب
HD65 , HD78
2,180,222
شانه ای ریل انتخاب دنده 2 و 3
HD65 , HD78
3,286,897
شانه ای - ریل انتخاب دنده
HD65 , HD78
1,893,604
شافت ماهک 2 و 3
HD65 , HD78
5,256,815
ماهک انتخاب دنده 1 , 2
HD65 , HD78
3,610,325
میل ماهک تعویض دنده 1 و عقب
HD65 , HD78
2,942,036
میل ماهک تعویض دنده 2 & 3
HD65 , HD78
2,503,613
مولد پالس ( سنسور کیلومتر - سرعت )
HD65 , HD78
8,759,190
شفت - دنده عقب
HD65 , HD78
3,011,690
هرزگرد دنده عقب
HD65 , HD78
10,978,770
کاسه نمد
HD65 , HD78
464,286
اهرم انتخاب دنده B
HD65 , HD78
1,239,163
شفت پیچشی
HD65 , HD78
5,971,746
اورینگ
HD65 , HD78
113,193
بلبرینگ
HD65 , HD78
4,923,599
حلقه سنکرونیزور دنده 1
HD65 , HD78
3,754,505
خار فنری
HD65 , HD78
142,231
حلقه سنکرونیزور دنده 4 & 5
HD65 , HD78
6,029,650
کشویی
HD65 , HD78
11,900,632
توپی کشویی دنده 2&3
HD65 , HD78
12,234,567
توپی کشویی دنده 1 & عقب
HD65 , HD78
7,333,810
کشویی دنده 2&3
HD65 , HD78
10,328,780
دنده برنجی - 2&3
HD65 , HD78
5,264,710
دنده عقب - شفت اصلی
HD65 , HD78
26,476,744
دنده 5 شفت اصلی
HD65 , HD78
23,663,889
دنده 2 شفت اصلی
HD65 , HD78
23,620,066
رولبرینگ سوزنی هرزگرد دنده عقب
HD65 , HD78
1,297,890
دنده 1 شفت اصلی
HD65 , HD78
27,281,051
حلقه فنری
HD65 , HD78
132,939
حلقه فنری
HD65 , HD78
253,288
بلبرینگ شفت ورودی
HD65 , HD78
7,262,408
کاسه نمد
HD65 , HD78
984,390
کاسه نمد
HD65 , HD78
983,865
تیغه برف پاک کن مسافر
HD65 , HD78
566,077
تیغه برف پاک کن راننده
HD65 , HD78
547,492
رادیاتور بخاری
HD65 , HD78
9,062,026
مجموعه انتن رادیو
HD65 , HD78
2,102,540
پمپ درب جلو چپ
HD65 , HD78
4,230,397
پمپ درب جلو راست
HD65 , HD78
4,230,397
ETACS
HD65 , HD78
10,620,898
رله
HD65 , HD78
689,700
مجموعه رله میکرو
HD65 , HD78
617,632
سنسور دمای آب
HD65 , HD78
1,829,518
کلید چراغ ترمز
HD65 , HD78
1,715,920
سوئیچ کلاچ
HD65 , HD78
1,423,301
سوییچ PTO
HD65 , HD78
1,321,877
اهرم ترمز اگزوز-برف پاک کن
HD65 , HD78
4,913,590
مجموعه چراغ ترکیبی عقب سمت راست
HD65 , HD78
4,758,930
مجموعه چراغ ترکیبی عقب سمت چپ
HD65 , HD78
4,758,930
چراغ راهنما جانبی راست
HD65 , HD78
1,584,220
چراغ راهنما جانبی چپ
HD65 , HD78
1,584,220
چراغ راهنما راست
HD65 , HD78
2,731,630
چراغ راهنما چپ
HD65 , HD78
2,618,770
چراغ مه شکن جلو
HD65 , HD78
7,212,590
مجموعه چراغ جلو راست
HD65 , HD78
4,356,000
مجموعه چراغ جلو چپ
HD65 , HD78
4,356,000
پایه آئینه بیرونی راست
HD65 , HD78
3,372,328
پایه آئینه بیرونی چپ
HD65 , HD78
3,244,263
مجموعه آئینه بیرونی راست
HD65 , HD78
9,963,030
مجموعه آئینه بیرونی چپ
HD65 , HD78
9,118,670
پوسته آئینه بیرونی
HD65 , HD78
4,228,070
سینی پله رکاب راست
HD65 , HD78
1,450,460
سینی پله رکاب چپ
HD65 , HD78
1,376,703
پله شماره 1
HD65 , HD78
2,987,486
شل گیر راست
HD65 , HD78
3,548,879
شل گیر چپ
HD65 , HD78
3,548,879
گلگیر راست
HD65 , HD78
1,773,448
گلگیر چپ
HD65 , HD78
1,773,448
سپر جلو
HD65 , HD78
3,798,724
ارم جلو
HD65 , HD78
1,145,641
ابرویی زیر چراغ جلو راست
HD65 , HD78
2,974,070
ابرویی زیر چراغ جلو چپ
HD65 , HD78
2,971,980
آینه داخل کابین
HD65 , HD78
1,111,798
لپی جلو راست
HD65 , HD78
1,450,000
لپی جلو چپ
HD65 , HD78
1,450,000
رو دری پایینی راست
HD65 , HD78
2,198,680
رو دری پایینی چپ
HD65 , HD78
2,198,680
رو دری راست
HD65 , HD78
5,045,875
رو دری چپ
HD65 , HD78
4,343,020
لولای درب پایین راست
HD65 , HD78
1,144,607
لولای درب پایین چپ
HD65 , HD78
1,136,673
لولای درب بالا راست
HD65 , HD78
1,096,998
لولای درب بالا چپ
HD65 , HD78
1,325,718
براکت آیینه
HD65 , HD78
398,813
براکت آیینه
HD65 , HD78
245,576
درب راست
HD65 , HD78
48,069,174
درب چپ
HD65 , HD78
48,069,174
مجموعه پنل داخلی چپ
HD65 , HD78
3,504,397
پنل جا پله راست
HD65 , HD78
2,047,961
کلاف بیرونی درب راست
HD65 , HD78
23,374,200
پنل جلو
HD65 , HD78
12,822,150
دیاق سقف جلو
HD65 , HD78
2,550,011
دیاق شیشه جلو
HD65 , HD78
4,643,894
ستون داخلی راست
HD65 , HD78
7,769,805
ستون داخلی چپ
HD65 , HD78
5,989,790
فریم راست پایین
HD65 , HD78
6,684,041
فریم چپ پایین
HD65 , HD78
7,575,256
رام عرضی جلو
HD65 , HD78
12,198,119
پنل پوششی جلو راست
HD65 , HD78
752,069
پنل پوششی جلو چپ
HD65 , HD78
752,069
پنل جلوی سقف عقب
HD65 , HD78
13,865,334
کابل ترمز دستی
HD65 , HD78
3,011,690
کفشک و لنت ترمز دستی
HD65 , HD78
2,574,880
کلید ترمز دستی
HD65 , HD78
301,561
سوپاپ مگنتی سه راه
HD65 , HD78
2,668,106
مجموعه ریتاردر
HD65 , HD78
14,090,780
مجموعه سیلندر اصلی ترمز
HD65 , HD78
19,666,900
مجموعه بوستر ترمز
HD65 , HD78
16,085,740
مخزن نگهدارنده روغن ترمز
HD65 , HD78
1,688,465
سیلندر ترمز چرخ چپ
HD65 , HD78
7,780,927
کفشک و لنت ترمز
HD65 , HD78
15,096,070
کیت تعمیر سیلندر چرخ جلو
HD65 , HD78
587,077
سیلندر ترمز کامل چپ
HD65 , HD78
7,141,350
لنت ترمز
HD65 , HD78
11,524,707
سیلندر ترمز چرخ جلو چپ
HD65 , HD78
7,141,350
دنده
HD65 , HD78
2,361,121
درب مخزن روغن
HD65 , HD78
246,884
مجموعه پمپ جعبه فرمان
HD65 , HD78
19,191,426
سیبک میل رابط فرمان راست
HD65 , HD78
4,332,570
سیبک میل رابط فرمان چپ
HD65 , HD78
4,332,570
شیم کینگ پین
HD65 , HD78
49,883
گردگیر
HD65 , HD78
47,859
یاتاقان مخروطی
HD65 , HD78
1,154,963
بوش
HD65 , HD78
471,963
اتصال چهار شاخ
HD65 , HD78
18,283,970
غربیلک فرمان
HD65 , HD78
6,586,283
بوش لاستیکی
HD65 , HD78
71,786
کمک فنر جلو
HD65 , HD78
5,539,213
دنده هرزه گرد- دنده دیشلی
HD65 , HD78
3,265,800
دنده سر پلوس
HD65 , HD78
8,697,645
بلبرینگ سر پینیون-بیرونی
HD65 , HD78
3,807,616
بلبرینگ ته پینیون - داخلی
HD65 , HD78
8,291,960
مجموعه دنده کرانویل و پینیون - محرک
HD65 , HD78
60,521,228
مهره چرخ سمت راست
HD65 , HD78
263,340
مهره چرخ سمت چپ
HD65 , HD78
263,340
کاسه نمد بیرونی
HD65 , HD78
1,638,560
کاسه نمد داخلی
HD65 , HD78
1,688,720
پیچ چرخ عقب راست
HD65 , HD78
372,809
کاسه ترمز - کاسه چرخ
HD65 , HD78
25,963,324
پیچ چرخ عقب چپ
HD65 , HD78
326,413
توپی چرخ عقب
HD65 , HD78
17,553,960
بلبرینگ چرخ - توپی بیرونی
HD65 , HD78
4,458,702
بلبرینگ چرخ - توپی داخلی
HD65 , HD78
4,844,331
مهره توپی چرخ جلو راست
HD65 , HD78
238,047
مهره توپی چرخ جلو چپ
HD65 , HD78
234,238
پیچ توپی جلو راست
HD65 , HD78
472,340
پیچ توپی جلو چپ
HD65 , HD78
472,340
بلبرینگ خارجی توپی
HD65 , HD78
2,049,010
بلبرینگ داخلی توپی
HD65 , HD78
4,034,701
یاتاقان بندی مرکزی
HD65 , HD78
12,021,612
چهار شاخ
HD65 , HD78
7,720,228
فلانچ میل گاردان
HD65 , HD78
5,988,131
فلانچ میل گاردان
HD65 , HD78
2,661,022
شلنگ
HD65 , HD78
359,552
شلنگ
HD65 , HD78
518,618
کابل انتخاب دنده
HD65 , HD78
8,462,410
کابل تعویض دنده
HD65 , HD78
8,854,790
شیفت دنده فورک
HD65 , HD78
3,298,851
شیفت دنده 4 به 5
HD65 , HD78
2,942,036
بلبرینگ
HD65 , HD78
6,056,304
شفت زیر گیربکس-همیشه گرد
HD65 , HD78
50,406,620
فنر شیفت
HD65 , HD78
140,054
خار موشکی
HD65 , HD78
325,377
کشویی سینکرونایزر دنده 1 و عقب
HD65 , HD78
6,149,539
توپی سینکرونایزر دنده 4 و 5
HD65 , HD78
5,127,923
بلبرینگ سوزنی
HD65 , HD78
1,776,910
رینگ
HD65 , HD78
125,400
یاتاقان
HD65 , HD78
2,008,768
واشر قفل کن دنده 2
HD65 , HD78
1,093,036
رینگ
HD65 , HD78
264,978
رینگ
HD65 , HD78
167,350
رینگ
HD65 , HD78
197,164
شفت اصلی گیربکس
HD65 , HD78
33,053,350
بلبرینگ سوزنی شفت ورودی
HD65 , HD78
6,843,843
اتصال سه راه
HD65 , HD78
85,726
پمپ کلاچ پایین
HD65 , HD78
10,343,410
مجموعه پیستون
HD65 , HD78
1,028,740
مجموعه سیلندر اصلی کلاچ
HD65 , HD78
6,305,530
مجموعه بوستر کلاچ
HD65 , HD78
14,133,580
دو شاخه کلاچ
HD65 , HD78
5,776,599
بلبرینگ کلاچ
HD65 , HD78
9,029,904
فنر برگشت
HD65 , HD78
132,939
دیسک کلاچ
HD65 , HD78
12,744,820
صفحه کلاچ
HD65 , HD78
17,781,720
ECU
HD65 , HD78
125,368,650
اورینگ
HD65 , HD78
114,331
پمپ خلاء
HD65 , HD78
26,782,903
دینام
HD65 , HD78
34,656,380
گرمکن
HD65 , HD78
2,271,798
مجموعه استارت
HD65 , HD78
50,039,937
پیچ نازل
HD65 , HD78
199,405
نگهدارنده سوخت پاش
HD65 , HD78
1,782,328
واشر نازل
HD65 , HD78
132,939
پدال گاز الکترونیکی
HD65 , HD78
33,130,239
فیلتر سوخت
HD65 , HD78
3,963,938
لوله اگزوز(جلو)
HD65 , HD78
6,389,660
مجموعه لوله جلو اگزوز
HD65 , HD78
4,162,298
مجموعه انباره خفه کن
HD65 , HD78
7,178,596
واشر لوله اگزوز
HD65 , HD78
374,464
واشر منیفولد اگزوز
HD65 , HD78
240,350
منیفولد اگزوز
HD65 , HD78
12,274,719
واشر منیفولد جلو
HD65 , HD78
1,400,875
شلنگ ورودی توربو شارژر
HD65 , HD78
4,251,498
فیلتر هوا
HD65 , HD78
4,602,180
شلنگ اینتر کولر
HD65 , HD78
5,128,275
شلنگ خروجی توربو شارژر
HD65 , HD78
4,428,640
شلنگ اینتر کولر
HD65 , HD78
8,615,684
لوله ورودی اینتر کولر
HD65 , HD78
3,689,973
لوله برگشت روغن
HD65 , HD78
3,345,346
لوله تغذیه روغن
HD65 , HD78
644,544
لوله روغن توربوشارژ
HD65 , HD78
898,200
درپوش فیلر روغن
HD65 , HD78
303,945
درپوش سوپاپ فشار شکن
HD65 , HD78
299,903
واشر خنک کن روغن
HD65 , HD78
934,507
لوله برگشت
HD65 , HD78
535,189
فیلتر روغن
HD65 , HD78
1,207,470
اویل پمپ
HD65 , HD78
29,144,285
ترموستات
HD65 , HD78
3,431,780
شیلنگ رادیاتور به مخزن
HD65 , HD78
772,127
لوله برگشتی اب
HD65 , HD78
810,239
واشر پوسته ترموستات
HD65 , HD78
221,540
واشر ترموستات
HD65 , HD78
353,210
درپوش ترموستات
HD65 , HD78
1,507,804
شلنگ خروجی رادیاتور
HD65 , HD78
1,588,558
شلنگ بالایی رادیاتور
HD65 , HD78
1,097,250
بادگیر رادیاتور
HD65 , HD78
3,940,694
مخزن انبساط
HD65 , HD78
1,701,260
مجموعه درب رادیاتور
HD65 , HD78
551,760
پولی سر میل لنگ
HD65 , HD78
11,237,930
پروانه خنک کن
HD65 , HD78
4,814,494
صفحه فن خنک کن
HD65 , HD78
797,622
کلاچ فن
HD65 , HD78
16,740,633
تسمه v - واتر پمپ-دینام
HD65 , HD78
1,089,064
پولی فن خنک کن
HD65 , HD78
2,145,721
واتر پمپ
HD65 , HD78
12,757,457
فنر محور اسبک
HD65 , HD78
99,753
مجموعه کامل اسبک
HD65 , HD78
11,722,753
مهره تنظیم اسبک
HD65 , HD78
225,993
محور اسبک کامل
HD65 , HD78
2,844,943
براکت نگهدارنده محور اسبک 3
HD65 , HD78
813,550
براکت نگهدارنده محور اسبک 2 و 4
HD65 , HD78
921,252
براکت نگهدارنده محور اسبک عقب
HD65 , HD78
813,550
براکت نگهدارنده محور اسبک جلو
HD65 , HD78
982,559
بوش اسبک
HD65 , HD78
425,400
اسبک کامل
HD65 , HD78
1,138,306
صفحه فاصله انداز
HD65 , HD78
687,625
شفت چرخدنده هرزگرد
HD65 , HD78
2,082,757
بوش چرخدنده هرزگرد
HD65 , HD78
797,622
چرخدنده هرزگرد
HD65 , HD78
7,249,176
چرخدنده هرزگرد میل بادامک
HD65 , HD78
4,558,203
صفحه فاصله انداز
HD65 , HD78
1,410,132
بوش شاتون
HD65 , HD78
1,105,610
پیستون
HD65 , HD78
5,437,384
واشر تخت
HD65 , HD78
144,210
فلایویل
HD65 , HD78
22,989,359
مجموعه میل لنگ
HD65 , HD78
163,429,640
یاتاقان متحرک
HD65 , HD78
3,127,670
مجموعه رینگ پیستون
HD65 , HD78
17,081,570
واشر قالپاق سوپاپ
HD65 , HD78
635,168
واشر سر سیلندر-تعمیر دوم
HD65 , HD78
5,287,869
واشر سر سیلندر-استاندارد
HD65 , HD78
5,429,820
واشر سر سیلندر-تعمیر اول
HD65 , HD78
5,592,840
فنر داخلی سوپاپ
HD65 , HD78
239,285
کلاهک سوپاپ
HD65 , HD78
132,939
لاستیک ساق سوپاپ
HD65 , HD78
160,930
قفل نگهدارنده فنر سوپاپ
HD65 , HD78
132,939
نگهدارنده فنر سوپاپ
HD65 , HD78
186,110
فنر سوپاپ
HD65 , HD78
274,722
سوپاپ دود
HD65 , HD78
999,566
سوپاپ هوا
HD65 , HD78
600,505
سیت سوپاپ هوا
HD65 , HD78
930,050
محافظ جانبی موتور راست
HD65 , HD78
2,173,713
محافظ جانبی موتور چپ
HD65 , HD78
2,173,713
لاستیک لرزه گیر عقب
HD65 , HD78
955,438
لاستیک لرزه گیر جلو راست
HD65 , HD78
2,310,766
لاستیک لرزه گیر جلو چپ
HD65 , HD78
2,310,766
پیچ تخلیه
HD65 , HD78
158,840
کارتل روغن موتور
HD65 , HD78
9,192,626
صفحه عقب بلوک سیلندر
HD65 , HD78
14,574,875
لوله ورودی آب
HD65 , HD78
394,301
کاسه نمد عقب
HD65 , HD78
239,649
کاسه نمد سر میل لنگ
HD65 , HD78
948,860
بغل یاتاقانی (اورسایز)
HD65 , HD78
531,748
بوش میل سوپاپ شماره 5
HD65 , HD78
745,658
بوش میل سوپاپ شماره 4
HD65 , HD78
1,080,142
بوش میل سوپاپ شماره 3
HD65 , HD78
1,220,196
بوش میل سوپاپ شماره2
HD65 , HD78
1,007,236
بوش میل سوپاپ شماره 1
HD65 , HD78
1,128,108
روغن پاش پیستون
HD65 , HD78
1,634,601
پیچ سوراخدار روغن پاش
HD65 , HD78
392,689
بوش سیلندر
HD65 , HD78
5,273,070
بوش سیلندر
HD65 , HD78
4,706,680
کاسه نمد ته میل لنگ
HD65 , HD78
167,200
کاسه نمد عقب
HD65 , HD78
1,308,340
واشر صفحه جلو بلوک سیلندر
HD65 , HD78
1,235,190
آب بند-کپی کناری میل لنگ
HD65 , HD78
265,874
بلوک سیلندر کامل
HD65 , HD78
314,306,797
یاتاقان ثابت-تعمیر دوم
HD65 , HD78
3,180,953
یاتاقان ثابت-تعمیر اول
HD65 , HD78
3,180,953
یاتاقان ثابت-استاندارد
HD65 , HD78
3,481,940
کیت واشر تعمیر موتور
HD65 , HD78
13,255,916
لامپ
HD65 , HD78
805,391