قطعات و لوازم یدکی

کد قطعه
عنوان قطعه
شرح کالا
نام خودرو
قیمت(ریال)
لامپ اتاق
H350
2,460,480
لامپ قسمت بار
H350
459,360
کنسول لامپ سقف
H350
14,021,040
دسته برف پاک کن
H350
6,177,600
دسته راهنما
H350
5,082,000
ETACS
H350
87,700,800
پایه برف پاک کن سمت راننده
H350
8,590,560
پایه برف پاک کن سمت شاگرد
H350
8,585,280
موتور برف پاک کن
H350
53,750,400
تیغه برف پاک کن سمت شاگرد
H350
2,006,400
تیغه برف پاک کن سمت راننده
H350
2,764,080
چراغ خطر عقب راست
H350
13,258,080
چراغ خطر عقب چپ
H350
13,376,880
مه شکن راست
H350
14,042,160
مه شکن چپ
H350
14,042,160
چراغ جلو راست
H350
57,343,440
چراغ جلو چپ
H350
57,343,440
شیشه جلو
H350
47,005,200
کلید شیشه بالابر راننده
H350
25,911,600
کلید شیشه بالابر شاگرد
H350
22,083,600
جا نقشه درب راست
H350
6,336,000
جا نقشه درب چپ
H350
4,902,480
رودری راست
H350
117,448,320
رودری چپ
H350
96,156,720
ضربه گیر سپر عقب
H350
887,040
گوشه سپر عقب راست
H350
2,658,480
گوشه سپر عقب چپ
H350
2,658,480
سپر عقب
H350
6,143,280
دیاق سپر جلو
H350
19,338,000
آرم جلو
H350
4,839,120
ابرویی زیر چراغ جلو
H350
14,448,720
پوسته سپر جلو
H350
13,110,240
جلو پنجره
H350
9,287,520
درب بغل
H350
201,397,680
مجموعه لولای پایینی درب جلو سمت راست
H350
1,874,400
مجموعه لولای پایینی درب جلو سمت چپ
H350
1,874,400
مجموعه لولای بالایی درب جلو سمت راست
H350
1,874,400
مجموعه لولای بالایی درب جلو سمت چپ
H350
1,874,400
درب جلو راست
H350
68,737,680
درب جلو چپ
H350
68,737,680
کاپوت جلو کامل
H350
61,683,600
بوش جلوبندی بازوی پایینی B
H350
3,590,400
بوش جلوبندی بازوی پایینی A
H350
3,590,400
کمک جلو راست
H350
22,904,640
کمک جلو چپ
H350
22,904,640
لنت جلو
H350
11,317,680
لنت عقب
H350
6,937,920
لنت و کفشک ترمز دستی
H350
7,967,520
دیسک و صفحه
H350
66,580,800
واشر ترموستات
H350
322,080
ترموستات
H350
1,679,040
واتر پمپ
H350
12,104,400
واشر واتر پمپ
H350
459,360
کلاچ فن
H350
19,961,040
پروانه خنک کن
H350
8,017,680
هرزگرد تسمه موتور
H350
2,890,800
فولی درایو تسمه
H350
2,930,400
هرزگرد تسمه موتور
H350
3,339,600
تسمه سفت کن
H350
7,130,640
تسمه موتور
H350
4,936,800
میل لنگ
H350
81,322,560
فلایویل
H350
232,657,920
ضامن میل لنگ
H350
2,898,720
یاتاقان
H350
937,200
شاتون
H350
16,175,280
ست رینگ پیستون
H350
24,063,564
پیستون کامل
H350
7,497,600
فیلتر روغن
H350
1,075,419
فیلتر هوا کامل
H350
9,382,560
فیلتر هوا
H350
1,568,160
خنک کن روغن کامل
H350
24,895,200
فیلتر سوخت کامل
H350
15,935,040
فیلتر سوخت
H350
2,626,800
درب باک
H350
1,628,880
باک سوخت
H350
74,263,200
پمپ سوخت
H350
22,944,240
سیت سوپاپ هوا
H350
520,080
سیت سوپاپ دود
H350
578,160
واشر سرسیلندر
H350
5,823,840
واشر سرسیلندر
H350
5,794,800
واشر سرسیلندر
H350
8,886,240
سرسیلندر کامل
H350
42,905,450
کنترل کننده الکترونیک موتور (ECU)
H350
95,206,320
درپوش روغن کارتل
H350
56,127
پدال گاز
H350
31,553,280
اینترکولر کامل
H350
41,376,720
منبع انبساط
H350
7,458,000
پوشش رادیاتور
H350
7,458,000
شلنگ بالای رادیاتور
H350
1,821,600
رادیاتور کامل
H350
46,371,600
دینام کامل
H350
56,802,240
استارت کامل
H350
33,578,160
شیشه جانبی راست نشکن رنگی
HD65 , HD78
2,118,880
شیشه جانبی چپ نشکن رنگی
HD65 , HD78
2,118,880
شیشه عقب نشکن رنگی
HD65 , HD78
1,132,354
شیشه جلو
HD65 , HD78
10,478,485
سوئیچ لامپ دنده عقب
HD65 , HD78
3,281,520
شانه ای ریل انتخاب دنده 2 و 3
HD65 , HD78
4,453,680
شانه ای - ریل انتخاب دنده
HD65 , HD78
2,605,680
شافت ماهک 2 و 3
HD65 , HD78
7,333,920
ماهک انتخاب دنده 1 , 2
HD65 , HD78
4,891,920
میل ماهک تعویض دنده 1 و عقب
HD65 , HD78
3,986,400
میل ماهک تعویض دنده 2 & 3
HD65 , HD78
2,503,613
مولد پالس ( سنسور کیلومتر - سرعت )
HD65 , HD78
14,472,026
شفت - دنده عقب
HD65 , HD78
3,804,240
هرزگرد دنده عقب
HD65 , HD78
13,867,920
کاسه نمد
HD65 , HD78
638,880
اهرم انتخاب دنده B
HD65 , HD78
1,679,040
شفت پیچشی
HD65 , HD78
8,091,600
اورینگ
HD65 , HD78
155,760
بلبرینگ
HD65 , HD78
6,552,480
حلقه سنکرونیزور دنده 1
HD65 , HD78
5,087,280
خار فنری
HD65 , HD78
192,720
حلقه سنکرونیزور دنده 4 & 5
HD65 , HD78
7,616,400
کشویی
HD65 , HD78
16,204,320
توپی کشویی دنده 2&3
HD65 , HD78
16,835,280
توپی کشویی دنده 1 & عقب
HD65 , HD78
9,263,760
کشویی دنده 2&3
HD65 , HD78
13,046,880
دنده برنجی - 2&3
HD65 , HD78
6,650,160
دنده عقب - شفت اصلی
HD65 , HD78
42,283,296
دنده 5 شفت اصلی
HD65 , HD78
40,006,560
دنده 2 شفت اصلی
HD65 , HD78
32,004,720
رولبرینگ سوزنی هرزگرد دنده عقب
HD65 , HD78
1,639,440
دنده 1 شفت اصلی
HD65 , HD78
37,147,440
حلقه فنری
HD65 , HD78
163,680
حلقه فنری
HD65 , HD78
343,200
بلبرینگ شفت ورودی
HD65 , HD78
9,665,040
کاسه نمد
HD65 , HD78
1,243,440
کاسه نمد
HD65 , HD78
1,172,160
تیغه برف پاک کن مسافر
HD65 , HD78
942,480
تیغه برف پاک کن راننده
HD65 , HD78
942,480
رادیاتور بخاری
HD65 , HD78
17,054,400
مجموعه انتن رادیو
HD65 , HD78
2,655,840
پمپ درب جلو چپ
HD65 , HD78
5,900,400
پمپ درب جلو راست
HD65 , HD78
5,900,400
ETACS
HD65 , HD78
10,620,898
رله
HD65 , HD78
871,200
مجموعه رله میکرو
HD65 , HD78
1,034,880
سنسور دمای آب
HD65 , HD78
2,724,480
کلید چراغ ترمز
HD65 , HD78
2,283,600
سوئیچ کلاچ
HD65 , HD78
1,423,301
سوییچ PTO
HD65 , HD78
2,167,440
اهرم ترمز اگزوز-برف پاک کن
HD65 , HD78
6,206,640
مجموعه چراغ ترکیبی عقب سمت راست
HD65 , HD78
6,011,280
مجموعه چراغ ترکیبی عقب سمت چپ
HD65 , HD78
6,011,280
چراغ راهنما جانبی راست
HD65 , HD78
2,001,120
چراغ راهنما جانبی چپ
HD65 , HD78
2,001,120
چراغ راهنما راست
HD65 , HD78
3,439,920
چراغ راهنما چپ
HD65 , HD78
3,439,920
چراغ مه شکن جلو
HD65 , HD78
11,196,240
مجموعه چراغ جلو راست
HD65 , HD78
6,350,000
مجموعه چراغ جلو چپ
HD65 , HD78
6,350,000
پایه آئینه بیرونی راست
HD65 , HD78
5,514,960
پایه آئینه بیرونی چپ
HD65 , HD78
5,514,960
مجموعه آئینه بیرونی راست
HD65 , HD78
12,584,880
مجموعه آئینه بیرونی چپ
HD65 , HD78
11,518,320
پوسته آئینه بیرونی
HD65 , HD78
5,340,720
سینی پله رکاب راست
HD65 , HD78
1,832,160
سینی پله رکاب چپ
HD65 , HD78
2,251,920
پله شماره 1
HD65 , HD78
4,886,640
شل گیر راست
HD65 , HD78
5,805,360
شل گیر چپ
HD65 , HD78
5,805,360
گلگیر راست
HD65 , HD78
2,904,000
گلگیر چپ
HD65 , HD78
2,904,000
سپر جلو
HD65 , HD78
7,162,320
ارم جلو
HD65 , HD78
1,919,280
ابرویی زیر چراغ جلو راست
HD65 , HD78
3,756,720
ابرویی زیر چراغ جلو چپ
HD65 , HD78
3,756,720
آینه داخل کابین
HD65 , HD78
2,692,800
لپی جلو راست
HD65 , HD78
2,482,720
لپی جلو چپ
HD65 , HD78
2,688,640
رو دری پایینی راست
HD65 , HD78
2,777,280
رو دری پایینی چپ
HD65 , HD78
2,777,280
رو دری راست
HD65 , HD78
6,919,440
رو دری چپ
HD65 , HD78
5,485,920
لولای درب پایین راست
HD65 , HD78
1,906,080
لولای درب پایین چپ
HD65 , HD78
1,890,240
لولای درب بالا راست
HD65 , HD78
1,824,240
لولای درب بالا چپ
HD65 , HD78
1,824,240
براکت آیینه
HD65 , HD78
398,813
براکت آیینه
HD65 , HD78
337,920
درب راست
HD65 , HD78
92,584,800
درب چپ
HD65 , HD78
66,145,200
مجموعه پنل داخلی چپ
HD65 , HD78
5,456,880
پنل جا پله راست
HD65 , HD78
2,047,961
کلاف بیرونی درب راست
HD65 , HD78
31,107,120
پنل جلو
HD65 , HD78
16,196,400
دیاق سقف جلو
HD65 , HD78
2,550,011
دیاق شیشه جلو
HD65 , HD78
7,634,880
ستون داخلی راست
HD65 , HD78
9,329,760
ستون داخلی چپ
HD65 , HD78
9,329,760
فریم راست پایین
HD65 , HD78
6,684,041
فریم چپ پایین
HD65 , HD78
10,264,320
رام عرضی جلو
HD65 , HD78
16,785,120
پنل پوششی جلو راست
HD65 , HD78
1,034,880
پنل پوششی جلو چپ
HD65 , HD78
1,034,880
پنل جلوی سقف عقب
HD65 , HD78
19,079,280
کابل ترمز دستی
HD65 , HD78
3,804,240
کفشک و لنت ترمز دستی
HD65 , HD78
3,252,480
کلید ترمز دستی
HD65 , HD78
301,561
سوپاپ مگنتی سه راه
HD65 , HD78
3,550,800
مجموعه ریتاردر
HD65 , HD78
17,798,880
مجموعه سیلندر اصلی ترمز
HD65 , HD78
24,842,400
مجموعه بوستر ترمز
HD65 , HD78
34,285,680
مخزن نگهدارنده روغن ترمز
HD65 , HD78
2,283,600
سیلندر ترمز چرخ چپ
HD65 , HD78
15,325,200
کفشک و لنت ترمز
HD65 , HD78
19,068,720
کیت تعمیر سیلندر چرخ جلو
HD65 , HD78
807,840
سیلندر ترمز کامل چپ
HD65 , HD78
14,063,280
لنت ترمز
HD65 , HD78
15,858,480
سیلندر ترمز چرخ جلو چپ
HD65 , HD78
14,063,280
دنده
HD65 , HD78
2,361,121
درب مخزن روغن
HD65 , HD78
246,884
مجموعه پمپ جعبه فرمان
HD65 , HD78
32,144,640
سیبک میل رابط فرمان راست
HD65 , HD78
5,472,720
سیبک میل رابط فرمان چپ
HD65 , HD78
5,472,720
شیم کینگ پین
HD65 , HD78
68,640
گردگیر
HD65 , HD78
34,320
یاتاقان مخروطی
HD65 , HD78
1,613,040
بوش
HD65 , HD78
660,000
اتصال چهار شاخ
HD65 , HD78
24,332,880
غربیلک فرمان
HD65 , HD78
15,652,560
بوش لاستیکی
HD65 , HD78
68,640
کمک فنر جلو
HD65 , HD78
9,279,600
دنده هرزه گرد- دنده دیشلی
HD65 , HD78
3,265,800
دنده سر پلوس
HD65 , HD78
10,185,120
بلبرینگ سر پینیون-بیرونی
HD65 , HD78
7,238,880
بلبرینگ ته پینیون - داخلی
HD65 , HD78
11,035,200
مجموعه دنده کرانویل و پینیون - محرک
HD65 , HD78
81,853,200
مهره چرخ سمت راست
HD65 , HD78
332,640
مهره چرخ سمت چپ
HD65 , HD78
332,640
کاسه نمد بیرونی
HD65 , HD78
2,069,760
کاسه نمد داخلی
HD65 , HD78
2,133,120
پیچ چرخ عقب راست
HD65 , HD78
686,400
کاسه ترمز - کاسه چرخ
HD65 , HD78
35,114,640
پیچ چرخ عقب چپ
HD65 , HD78
884,796
توپی چرخ عقب
HD65 , HD78
24,237,840
بلبرینگ چرخ - توپی بیرونی
HD65 , HD78
6,135,360
بلبرینگ چرخ - توپی داخلی
HD65 , HD78
6,666,000
مهره توپی چرخ جلو راست
HD65 , HD78
456,785
مهره توپی چرخ جلو چپ
HD65 , HD78
316,800
پیچ توپی جلو راست
HD65 , HD78
667,920
پیچ توپی جلو چپ
HD65 , HD78
667,920
بلبرینگ خارجی توپی
HD65 , HD78
2,819,520
بلبرینگ داخلی توپی
HD65 , HD78
5,551,920
یاتاقان بندی مرکزی
HD65 , HD78
16,542,240
چهار شاخ
HD65 , HD78
10,623,360
فلانچ میل گاردان
HD65 , HD78
5,988,131
فلانچ میل گاردان
HD65 , HD78
2,661,022
شلنگ
HD65 , HD78
710,160
شلنگ
HD65 , HD78
1,021,680
کابل انتخاب دنده
HD65 , HD78
10,689,360
کابل تعویض دنده
HD65 , HD78
10,538,880
شیفت دنده فورک
HD65 , HD78
4,461,600
شیفت دنده 4 به 5
HD65 , HD78
3,986,400
بلبرینگ
HD65 , HD78
8,059,920
شفت زیر گیربکس-همیشه گرد
HD65 , HD78
63,671,520
فنر شیفت
HD65 , HD78
282,703
خار موشکی
HD65 , HD78
440,880
کشویی سینکرونایزر دنده 1 و عقب
HD65 , HD78
8,184,000
توپی سینکرونایزر دنده 4 و 5
HD65 , HD78
6,824,400
بلبرینگ سوزنی
HD65 , HD78
2,407,680
رینگ
HD65 , HD78
158,400
یاتاقان
HD65 , HD78
3,266,208
واشر قفل کن دنده 2
HD65 , HD78
1,481,040
رینگ
HD65 , HD78
359,040
رینگ
HD65 , HD78
409,200
رینگ
HD65 , HD78
282,480
شفت اصلی گیربکس
HD65 , HD78
41,751,600
بلبرینگ سوزنی شفت ورودی
HD65 , HD78
9,108,000
اتصال سه راه
HD65 , HD78
116,160
پمپ کلاچ پایین
HD65 , HD78
13,065,360
مجموعه پیستون
HD65 , HD78
1,415,040
مجموعه سیلندر اصلی کلاچ
HD65 , HD78
7,964,880
مجموعه بوستر کلاچ
HD65 , HD78
14,133,580
دو شاخه کلاچ
HD65 , HD78
7,687,680
بلبرینگ کلاچ
HD65 , HD78
14,781,360
فنر برگشت
HD65 , HD78
132,939
دیسک کلاچ
HD65 , HD78
16,098,720
صفحه کلاچ
HD65 , HD78
22,461,120
ECU
HD65 , HD78
191,664,000
اورینگ
HD65 , HD78
224,400
پمپ خلاء
HD65 , HD78
36,854,400
دینام
HD65 , HD78
43,776,480
گرمکن
HD65 , HD78
3,078,240
مجموعه استارت
HD65 , HD78
83,817,360
پیچ نازل
HD65 , HD78
199,405
نگهدارنده سوخت پاش
HD65 , HD78
2,452,560
واشر نازل
HD65 , HD78
132,939
پدال گاز الکترونیکی
HD65 , HD78
33,130,239
فیلتر سوخت
HD65 , HD78
8,604,000
لوله اگزوز(جلو)
HD65 , HD78
7,671,840
مجموعه لوله جلو اگزوز
HD65 , HD78
2,674,278
مجموعه انباره خفه کن
HD65 , HD78
15,808,800
واشر لوله اگزوز
HD65 , HD78
712,800
واشر منیفولد اگزوز
HD65 , HD78
377,520
منیفولد اگزوز
HD65 , HD78
16,632,000
واشر منیفولد جلو
HD65 , HD78
1,969,440
شلنگ ورودی توربو شارژر
HD65 , HD78
5,850,240
فیلتر هوا
HD65 , HD78
5,813,280
شلنگ اینتر کولر
HD65 , HD78
8,725,200
شلنگ خروجی توربو شارژر
HD65 , HD78
7,418,400
شلنگ اینتر کولر
HD65 , HD78
8,615,684
لوله ورودی اینتر کولر
HD65 , HD78
3,689,973
لوله برگشت روغن
HD65 , HD78
5,604,720
لوله تغذیه روغن
HD65 , HD78
1,224,960
لوله روغن توربوشارژ
HD65 , HD78
1,504,800
درپوش فیلر روغن
HD65 , HD78
485,760
درپوش سوپاپ فشار شکن
HD65 , HD78
299,903
واشر خنک کن روغن
HD65 , HD78
2,164,800
لوله برگشت
HD65 , HD78
535,189
فیلتر روغن
HD65 , HD78
2,262,480
اویل پمپ
HD65 , HD78
29,144,285
ترموستات
HD65 , HD78
5,332,800
شیلنگ رادیاتور به مخزن
HD65 , HD78
772,127
لوله برگشتی اب
HD65 , HD78
1,117,163
واشر پوسته ترموستات
HD65 , HD78
279,840
واشر ترموستات
HD65 , HD78
446,160
درپوش ترموستات
HD65 , HD78
1,507,804
شلنگ خروجی رادیاتور
HD65 , HD78
2,605,680
شلنگ بالایی رادیاتور
HD65 , HD78
1,386,000
بادگیر رادیاتور
HD65 , HD78
5,422,560
مخزن انبساط
HD65 , HD78
2,148,960
مجموعه درب رادیاتور
HD65 , HD78
696,960
پولی سر میل لنگ
HD65 , HD78
14,195,280
پروانه خنک کن
HD65 , HD78
6,499,680
صفحه فن خنک کن
HD65 , HD78
797,622
کلاچ فن
HD65 , HD78
22,030,800
تسمه v - واتر پمپ-دینام
HD65 , HD78
1,829,520
پولی فن خنک کن
HD65 , HD78
2,145,721
واتر پمپ
HD65 , HD78
15,319,920
فنر محور اسبک
HD65 , HD78
121,440
مجموعه کامل اسبک
HD65 , HD78
11,722,753
مهره تنظیم اسبک
HD65 , HD78
225,993
محور اسبک کامل
HD65 , HD78
2,844,943
براکت نگهدارنده محور اسبک 3
HD65 , HD78
813,550
براکت نگهدارنده محور اسبک 2 و 4
HD65 , HD78
921,252
براکت نگهدارنده محور اسبک عقب
HD65 , HD78
813,550
براکت نگهدارنده محور اسبک جلو
HD65 , HD78
982,559
بوش اسبک
HD65 , HD78
425,400
اسبک کامل
HD65 , HD78
2,637,360
صفحه فاصله انداز
HD65 , HD78
687,625
شفت چرخدنده هرزگرد
HD65 , HD78
2,082,757
بوش چرخدنده هرزگرد
HD65 , HD78
797,622
چرخدنده هرزگرد
HD65 , HD78
5,590,471
چرخدنده هرزگرد میل بادامک
HD65 , HD78
4,558,203
صفحه فاصله انداز
HD65 , HD78
1,940,400
بوش شاتون
HD65 , HD78
1,428,240
پیستون
HD65 , HD78
8,946,960
واشر تخت
HD65 , HD78
1,821,600
فلایویل
HD65 , HD78
30,748,080
مجموعه میل لنگ
HD65 , HD78
247,222,800
یاتاقان متحرک
HD65 , HD78
5,016,000
مجموعه رینگ پیستون
HD65 , HD78
26,539,920
واشر قالپاق سوپاپ
HD65 , HD78
1,066,560
واشر سر سیلندر-تعمیر دوم
HD65 , HD78
7,164,960
واشر سر سیلندر-استاندارد
HD65 , HD78
6,922,080
واشر سر سیلندر-تعمیر اول
HD65 , HD78
8,688,240
فنر داخلی سوپاپ
HD65 , HD78
240,240
کلاهک سوپاپ
HD65 , HD78
132,939
لاستیک ساق سوپاپ
HD65 , HD78
203,280
قفل نگهدارنده فنر سوپاپ
HD65 , HD78
132,939
نگهدارنده فنر سوپاپ
HD65 , HD78
186,110
فنر سوپاپ
HD65 , HD78
372,240
سوپاپ دود
HD65 , HD78
1,415,040
سوپاپ هوا
HD65 , HD78
984,720
سیت سوپاپ هوا
HD65 , HD78
1,174,800
محافظ جانبی موتور راست
HD65 , HD78
2,991,120
محافظ جانبی موتور چپ
HD65 , HD78
2,991,120
لاستیک لرزه گیر عقب
HD65 , HD78
1,354,320
لاستیک لرزه گیر جلو راست
HD65 , HD78
3,131,040
لاستیک لرزه گیر جلو چپ
HD65 , HD78
3,131,040
پیچ تخلیه
HD65 , HD78
248,160
کارتل روغن موتور
HD65 , HD78
9,192,626
صفحه عقب بلوک سیلندر
HD65 , HD78
17,062,320
لوله ورودی آب
HD65 , HD78
533,280
کاسه نمد عقب
HD65 , HD78
324,720
کاسه نمد سر میل لنگ
HD65 , HD78
1,734,480
بغل یاتاقانی (اورسایز)
HD65 , HD78
531,748
بوش میل سوپاپ شماره 5
HD65 , HD78
1,008,480
بوش میل سوپاپ شماره 4
HD65 , HD78
1,486,320
بوش میل سوپاپ شماره 3
HD65 , HD78
1,679,040
بوش میل سوپاپ شماره2
HD65 , HD78
1,386,000
بوش میل سوپاپ شماره 1
HD65 , HD78
1,552,320
روغن پاش پیستون
HD65 , HD78
2,249,280
پیچ سوراخدار روغن پاش
HD65 , HD78
652,080
بوش سیلندر
HD65 , HD78
6,660,720
بوش سیلندر
HD65 , HD78
8,601,120
کاسه نمد ته میل لنگ
HD65 , HD78
248,160
کاسه نمد عقب
HD65 , HD78
1,958,880
واشر صفحه جلو بلوک سیلندر
HD65 , HD78
1,560,240
آب بند-کپی کناری میل لنگ
HD65 , HD78
265,874
بلوک سیلندر کامل
HD65 , HD78
69,810,436
یاتاقان ثابت-تعمیر دوم
HD65 , HD78
4,377,120
یاتاقان ثابت-تعمیر اول
HD65 , HD78
4,377,120
یاتاقان ثابت-استاندارد
HD65 , HD78
5,412,000
کیت واشر تعمیر موتور
HD65 , HD78
18,179,040
لامپ
HD65 , HD78
1,343,760