لیست محصولات سروش دیزل مبنا

توجه توجه: فروش محصولات سروش دیزل مبنا صرفا از طریق دفتر مرکزی و کلیه نمایندگی های مجاز معرفی شده در سایت این شرکت قابل انجام است.
بدیهی است مسئولیت خرید از نمایندگی های غیرمجاز برعهده خریدار می باشد و شرکت هیچ گونه تعهدی در قبال این موارد نخواهد داشت.
کامیونتH350همه
کامیونت HD65 هیوندایی

کامیونت HD65 هیوندایی

حداکثر بار مجاز 6 تن

نمایش محصول
کامیونت HD78 هیوندایی

کامیونت HD78 هیوندایی

حداکثر بار مجاز 8 تن

نمایش محصول
خودروی مسافری H350

خودروی مسافری H350

13+1 نفر سرنشین
16+1 نفر سرنشین

نمایش محصول
ون باری H350

ون باری H350

قابلیت تجهیز با کاربری های مختلف

نمایش محصول
شاسی بار H350

شاسی بار H350

حداکثر بار مجاز 3.5 تن

نمایش محصول